12. august 2022

Informationsmøde om Forsyningstilsynets affaldstilsyn 19. august 2022

I inviteres hermed til virtuelt informationsmøde fredag den 19. august 2022 kl. 9-12 om de nye regler på affaldsområdet (jf. lov nr. 898 af 21. juni 2022 og affaldsaktørbekendtgørelse af 20. juni 2022), som Forsyningstilsynet fører tilsyn med fra 1. juli 2022 af, og som kommunerne og kommunale affaldsselskaber skal overholde.

Det skal bemærkes, at der er tale om ganske nye regler, hvor Forsyningstilsynet med input fra og dialog med sektoren bl.a. vil skulle udvikle mere uddybende informationsmateriale, skriftlige vejledninger og en retspraksis i form af bl.a. afgørelser af konkrete sager.

Der er afsat 3 timer til informationsmødet, så der er tid nok til stille spørgsmål til og få svar fra Forsyningstilsynet. Man er velkommen til at sende os generelle spørgsmål til ovennævnte forud for informationsmødet, som vi så vidt muligt vil forsøge at besvare på informationsmødet til glæde for alle deltagere.

 Læs mere uddybende om informationsmødet her:

  • PDF

    Invitation til Forsyningstilsynets informationsmøde om affald.pdf

 Materiale fra informationsmødet kan tilgås her: 

  • PPTX

    19.08.22. FSTS. Informations og dialogmoede om affaldstilsyn og nye ordninger..pptx

 

 

×

Log ind