06. april 2022

Ny lov træder i kraft i dag og giver kommunerne mulighed for at etablere offentligt tilgængelige ladestandere

I dag træder Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven) i kraft. Samtidig åbner ny pulje på 100 millioner kroner til medfinansiering af ladestandere på kommunale arealer for ansøgninger.

Nye kommunale muligheder med AFI-loven

Kommunerne får i dag et meget ønsket og længe ventet værktøj til at skubbe på udbredelsen af offentligt tilgængelige ladestandere. Den såkaldte AFI-lov giver samtidig kommunerne mulighed for medfinansiering af ladestandere i eksempelvis turistområder.

KL har gennem det sidste år arbejdet for at afklare og udvikle det kommunale handlerum og har anbefalet:

  • At kommunerne skal have mulighed for at lave udbud og opsætte ladestandere til brug for alle borgere
  • At der skal oprettes en statslig puljeordning, så opsætning af ladeinfrastruktur bliver attraktivt i hele landet
  • At kommunerne skal have mulighed for at medfinansiere opsætning af ladeinfrastruktur
  • At kommunerne skal have ret til at stille ladefaciliteter til rådighed for deres medarbejdere og gæster
  • At kommunerne skal sikres en smidig proces for udbud og planlægning

Samlet set er der blevet lyttet til KL’s forslag, og kommunerne får med den nye lovgivning blandt andet hjemmel til at lave udbud og medfinansiere ladestandere på egne arealer. Når kommunerne går ind i de områder, hvor markedet på nuværende tidspunkt ikke løfter opgaven, er kommunerne med til at bidrage til udrulningen af ladestandere i hele landet.

De ladestandere, kommunerne allerede har sat op til egen bilflåde eller som følge af ladestanderbekendtgørelsen, er ikke offentligt tilgængelige lige nu. Med den nye lov kan kommunerne gøre de kommunale ladestandere offentligt tilgængelige, og dermed kan borgere endelig få glæde og gavn af de kommunale ladepladser.

KL har længe argumenteret for, at kommunerne som Danmarks samlet set største arbejdsplads bør ligestilles med de private arbejdspladser, hvor flere og flere aktivt involverer sig i at sikre lademuligheder til de ansatte. Med loven får kommunerne som arbejdsgiver mulighed for at tilbyde medarbejdere og gæster adgang til opladning af deres elbiler. Når arbejdspladserne kan tilbyde ladefaciliteter, mindsker det behovet for opsætning af ladestandere i byrummet.

Nationalt videncenter for ladeinfrastruktur

Da der er tale om en helt ny opgave for kommunerne med mange usikkerheder, vil KL den kommende tid supplere interessevaretagelsen med implementeringsunderstøttelse for at bidrage til, at kommunerne kommer godt fra start med den nye opgave. Derfor har KL sammen med KTC og en række øvrige centrale aktører på området besluttet at indgå i et samarbejde om opbygningen af et nationalt videncenter.

Formålet med videncentret et blandt andet at bidrage til koordinering og videndeling mellem stat, regioner, kommuner, forbrugere, netselskaber og private aktører. Dette gøres bl.a. gennem en række webinarer. Derudover har videncentrets aktører fokus på at udarbejde konkrete værktøjer til brug i kommunerne, herunder udbudsmodeller og standardkontrakter. Det er muligt at læse mere om videncentret her: Videncenter for ladeinfrastruktur (kl.dk)

Statslig pulje til medfinansiering af ladestandere på kommunale arealer

I dag åbner også en statslig pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer på 100 millioner kroner. Kommunerne kan dermed ansøge om medfinansiering til den kommunale betaling for private operatørers opsætning af ladestandere. Kommunerne kan opnå støtte på 50 procent af den kommunale betaling til etablering af ladestanderne.

 

Præmissen for puljen til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer er følgende:

- Ladestandere opsættes af private operatører på kommunale arealer
- Ladestanderne drives af en privat operatør
- Ladestanderne skal være offentligt tilgængelige
- Dokumenteret behov for kommunal betaling til private operatører på baggrund af gennemført offentligt udbud

 

Ansøgninger til puljen til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer sker efter først-til-mølle-princippet. Det vil gælde indtil der enten ikke er flere midler i puljen, eller kommunen har opnået en andel af puljen svarende til 2 gange kommunens andel af befolkningstallet i Danmark.

KL har gjort Transportministeriet opmærksom på, der er en udfordring for kommunerne i forhold til udarbejdelse af ansøgninger til puljen, idet bekendtgørelserne, der fastsætter rammerne for kommunernes arbejde, ikke er på plads endnu.

×

Log ind