01. april 2022

Bliv inspireret af kommunerne til DK2020 Projektbørsen på KL’s Teknik- og Miljøkonference

På KL’s Teknik- og Miljøkonference vil 23 kommuner onsdag d. 20. april kl. 14-15 dele deres eksempler på indsatser fra deres arbejde med DK2020. Kom og hør korte oplæg om kommunernes indsatser, stil dine umiddelbare spørgsmål og gå inspireret derfra.

Tips og tricks fra 23 konkrete indsatser

Kommunerne arbejder lige nu med implementeringen af deres DK2020 Klimaplaner. Derfor er der en række spændende initiativer i gang over hele landet. Til dette års Teknik- og Miljøkonference har KL derfor inviteret en række kommuner til at fortælle deres væsentligste erfaringer ifm. en konkret klimaindsats, de er i gang med.
Projektbørsens format giver mulighed for et kort og informativt oplæg efterfulgt af en uformel dialogrunde mellem lyttere og oplægsholdere. Udvælg derfor tre kommunale cases, du vil lytte til, og bliv på en time inspireret til klimaarbejdet i din egen kommune.

Oplæg om alt fra klimatilpasning til borgerinddragelse

Kommunerne i DK2020 projektbørsen vil dele deres erfaringer indenfor en bred vifte af temaer. Der er mulighed for at høre om alt fra klimatilpasning til borgerinddragelse og klimaledelse. Et vigtigt led i kommunernes DK2020-arbejde er viden- og erfaringsdeling for at kommunerne kan få glæde af hinandens arbejde indenfor forskellige områder.
Blandt andre vil Albertslund Kommune fortælle om deres arbejde med klimatilpasning og skybrudssikring i byen, Odder Kommune vil give indblik i deres partnerskab med landbruget, Middelfart Kommune vil fortælle om indregning af klima i budgetlægning og Helsingør Kommune vil fortælle om deres indsats med energitjek af private boliger.

Se programmet og læs mere om alle 23 projekt her: Teknik & Miljø-konference ’22 (kl.dk)

 

Mulighed for virtuel deltagelse og interaktion via KL Appen

For både virtuelle og fysiske deltagere på konferencen vil der være mulighed for løbende at stille spørgsmål som tages op af moderator Tine Gøtzsche. KL Appen giver mulighed for et stort udbytte af den virtuelle streaming af konferencen. KL har åbnet op for, at medlemmer af KL’s netværker kan tilmelde sig til virtuel streaming af TM’22 med rabatpris:
Tilmelding til virtuel streaming af TM ’22 er nu åben for medlemmer af KL’s netværker.

TM ’22: Kommunernes klimasamarbejder – fra plan til handling

Årets Teknik- og Miljø-konference afholdes 20.-21. april 2022 i samarbejde med Odense Kommune. Temaet er Kommunernes klima-samarbejder – fra plan til handling. Klima spillede en større rolle end nogensinde før i kommunalvalget, og alle kommuner har engageret sig i klimaarbejdet. I den kommende valgperiode vil der være fokus på overgangen fra at udarbejde klimaplaner som fx DK2020 til at igangsætte og gennemføre klimahandlinger i de enkelte kommuner.

Vi glæder os til to dage med et alsidigt program med Tine Gøtzsche som moderator på plenumdebat og -oplæg. Fysisk deltagelse i konferencen er udsolgt, men du kan fortsat nå at tilmelde dig virtuel streaming af konferencen.

×

Log ind