28. april 2021

Webinar: Udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler

Udrulning af landsdækkende ladeinfrastruktur til elbiler er en stor og kompleks opgave. På webinaret tager vi en status på kommunernes muligheder for udrulning af ladeinfrastrukturen og sætter fokus på konkrete værktøjer, som kommunerne allerede nu kan benytte sig af.

Knap 24 pct. af de solgte biler i første kvartal af 2021 var en grøn bil, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Kommunerne er klar til at påtage sig et stort ansvar og medvirke til etablering af en effektiv landsdækkende ladeinfrastruktur. På nuværende tidspunkt mangler imidlertid de helt nødvendige lovhjemler for, at kommunerne kan agere.

Regeringen har annonceret, at et lovforslag, der skal etablere det nødvendige lovgrundlag, er på vej. Allerede nu er der dog ved at være pres på de offentligt tilgængelige ladestandere, og der er derfor brug for, at kommunerne går i gang med at forberede sig, så der kan sættes skub i udrulningen af ladeinfrastrukturen, når lovgivningen tillader det. KL afholder derfor i samarbejde med Dansk Elbil Alliance et webinar med det formål at klæde kommunerne på til opgaven ved at sætte fokus på konkrete værktøjer og muligheder.

På webinaret får man indsigt i de muligheder, kommunerne har for at arbejde med planlægning og etablering af ladestandere til elbiler. Der vil både være oplæg fra eksperter og kommuner, der har gjort sig de første erfaringer, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer. 

Program for dagen:

9-9.15: Velkommen og præsentation af program v. Karoline Amalie Steen, kontorchef i KL

9.15-9.45: Status på den grønne omstilling af biler. Udfordringer og muligheder for kommunal udrulning af ladeinfrastruktur v. Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance

9.45-10.15: Case fra Odense Kommune med fokus på de kommunale veje v. Jacob Juhl Harberg, kontorchef, og Camilla Hansen, projektleder

10.15-10.30: PAUSE

10.30-10.50: Case fra Aalborg Kommune med fokus på de kommunale bygninger v. Peter Munck, bygningschef

10.50-11.20: Nyt udviklingsprojekt hos almene boligorganisationer ’Strategi for elbiler og ladestandere’ v. Sune Peter Juul Hansen, projektleder i Fyns Almennyttige Boligselskab

11.20-11.50: Q&A session v. oplægsholderne

11.50-12: Afrunding og tak for i dag

Webinaret henvender sig til alle med interesse for etablering af ladeinfrastruktur til elbiler og afholdes den 27. maj 2021 kl. 09.00-12.00 i TEAMS.

Deltagelse i webinaret er gratis. Tilmelding findes her