23. juni 2021

Webinar: Teknisk gennemgang af Havplanen

Som opfølgning på KL webinaret om havplanen og kommunerne, er der mulighed for en teknisk gennemgang af havplanbekendtgørelsen på www.havplan.dk.

Gennemgangen vil fokusere på:

  1. Havplanbekendtgørelsens opbygning, regulering og retsvirkning
  2. Brugen af den digitale havplan, og
  3. Praktiske råd til brugen af bekendtgørelsen.

Den tekniske gennemgang skal bidrage til at klæde høringsparterne på i brug af platformen, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Oplægsholdere er chefjurist Kirstine Strøh Nielsen og chefkonsulent Henrik Skovmark, Søfartsstyrelsen

Se høringen på www.havplan.dk

Tid: Onsdag den 7. juli 2021 kl. 10-11

Pris: Deltagelse i webinaret er gratis. 

Målgruppe: Kommunale planlæggere, natur- og miljømedarbejdere m.fl., der arbejder med høringssvar på havplanen og som fremover skal benytte havplan.dk i forhold til deres arbejde.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 6. juli 2021 kl. 12.00

Hvis du ønsker at tilmelde dig efter tilmeldingsfristen er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Nete Herskind på telefonnr.: 23606335. 

Tilmelding foregår her.