02. februar 2021

TEKNIK & MILJØ '21 Kommunalvalg: Borger, By og Bæredygtighed

Teknik & Miljø '21 afholdes syv måneder før det kommende kommunalvalg. Dagen byder på konkret inspiration fra kommuner, politisk debat om rammer og udfordringer og refleksion om fx pressens rolle i dialogen om de fælles løsninger. Der vil være løbende mulighed for at stille spørgsmål til dagens sessioner. Konferencen afholdes virtuelt d. 16. april.

Velkommen til Teknik & Miljø '21

Når vi mødes til TM´21 i april er der præcis 7 måneder, til kommunalvalget den 16. november 2021.

Folketingsvalget 2019 blev et klimavalg. Kommunalvalget bliver måske et valg med et bredere fokus på bæredygtighed. I bredeste forstand: Personligt, lokalt og målene for verden.  

Siden har Folketinget indgået en række politiske aftaler. Staten sætter mål og rammer. Men det er kommunerne, der er garant for og skal stå på mål for den praktiske implementering og den betydning, det får for borgernes hverdag. Hvad kan og vil kommunerne, og hvordan samarbejder vi med borgerne om de fælles mål?

Corona-epidemien har samtidig udfordret vores hverdag, så der er opstået nye vaner og muligheder. Vi har fået mere fokus på det nære. Vi vil både bruge og beskytte naturen, vi vil bæredygtig udvikling, vi vil grøn genopretning, have fokus på det lokale og nationale erhvervsliv, så vi får attraktive og levende lokalsamfund. På land og i by. Kommunerne kan påvirke og drive udviklingen i flere niveauer: Kommunernes egen virksomheder, gennem de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og ikke mindst via det lokale lederskab i hele kommunens geografi. Det sker og skal ske i tæt dialog med borgerne, for at vi lykkes.

Vi varmer på TM’21 op til efterårets kommunalvalg – også et bæredygtighedsvalg.

Vi håber at I finder programmet interessant.

  • PDF

    Teknik & Miljø '21 invitation.pdf

Tilmelding til konferencen kan ske gennem nedenstående link:

 

Med venlig hilsen

KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg