15. januar 2021

Temamøde om erhvervsaffaldsgebyrer med Energistyrelsen

KL og ENS inviterer til orientering om højesteretsdom den 7. december 2020 om betaling af affaldsadministrationsgebyr for en virksomhed i Københavns Kommune, og om kommunernes pligt til at opkræve gebyr for konkrete anvisninger og anmeldelse og dokumentation ved jordflytning.

KL inviterer til temamøde om erhvervsaffaldsgebyrer den 27. januar 2021 med Energistyrelsen

Højesteret har den 7. december 2020 afsagt dom om betaling af affaldsadministrationsgebyr for en virksomhed i Københavns Kommune. KL har i den forbindelse udsendt en administrativ information herom: 

  • PDF

    Administration om Højesteretsdom afsagt den 7 december 2020 om erhvervsaffaldsgebyrer.pdf

 

KL afholder 27. januar 2021 temamøde om affaldsgebyrer, hvor Energistyrelsen orienterer om dommen og Københavns kommune vil fortælle om deres opfølgning på dommen.  Den anden halvdel af programmet handler om de nye affaldsgebyrer efter affaldsaktørbekendtgørelsen, hvor kommunerne har pligt til at opkræve gebyr for konkrete anvisninger og anmeldelse og dokumentation ved jordflytning. Der vil være rig lejlighed til spørgsmål og dialog. Tilmeld dig temamødet og KL's Affaldsnetværk 2021 her