07. oktober 2020

Kommunernes muligheder for arbejdet med elladestandere

Nye muligheder for kommunerne med drift og etablering af elladestandere til elbiler.

Resumé

I denne administrative information gives der en status pr. september 2020 for kommunernes muligheder for at arbejde med etablering, drift, planlægning mv. af elladestandere til elbiler.

Opdatering november 2020: KL’s input til bilkommissionens forestående rapport om ladestanderinfrastrukturen kan nu ses under ”Hvis du vil vide mere” nedenfor.

Sagen

Med udsigt til en kraftig stigning i antallet af elbiler i det kommende årti, er mange kommuner begyndt at afsøge hvilken betydning denne udvikling vil få for transport, mobilitet og fysisk planlægning i kommunerne.

Da elbiler i større antal er en forholdsvis ny udvikling i Danmark, er der opstået behov for afklaring af hvilket handlerum kommunerne, har indenfor den gældende lovgivning.

I vedhæftede materiale opsummerer KL status pr september 2020, for det igangværende arbejde med at afklare og udvikle det kommunale handlerum.

Hvis du vil vide mere

  • PDF

    Kommunernes stilling i etablering af en effektiv ladestainderinfrastruktur

  • PDF

    Bilag 1 - Notat fra SIM om kommuners hjemmel vedr. elladerstandere

  • PDF

    KL's input til Bilkommissionens arbejde med ladeinfrastruktur.pdf

 

Link til Social- og Indenrigsministeriets information om en kommunes mulighed for at etablere og drive el-ladestandere på offentlige arealer.

Link til Transportministerens svar på spørgsmål 488 om lovhjemmel til at reservere parkeringspladser til el- og delebiler.