07. september 2021

WORKSHOP: KL og kommunerne går sammen om at undgå energispild i bygningerne

WORKSHOP: KL og kommunerne går sammen om at undgå energispild i bygningerne 

Hvert år går betydelige mængder energi til spilde i de danske bygninger. Spildet kan bestå i alt fra tændte lys i en tom idrætshal eller løbende toiletter på skoler til køleanlæg, som står tændt i døgndrift eller døre, der ikke lukker tæt. For at finde disse kilder til energispild er der behov for at have et overblik over, hvad bygningernes forbrug burde være under optimale omstændigheder. Den viden kan kun opnås i et tilstrækkeligt omfang ved at analysere en konstant strøm af anseelige mængder data. Flere spørgsmål presser sig dog på i den sammenhæng. Hvilke data skal man indsamle og hvorfra? Hvordan analyserer man dem, og bliver analyserne nogensinde til brugbare handlingsanvisninger for personalet med ansvar for driften i den enkelte bygning? 

For at finde svar på nogle af disse spørgsmål har KL startet projekt Databaseret Energiledelse. Løsningerne findes først og fremmest sammen med kommunerne, men selvfølgelig også med adskillige offentlige og private aktører, der i årevis har haft fokus på denne vigtige grønne indsats i bygningerne. 

Tag det første skridt mod løsningerne og deltag i workshop om databaseret energiledelse

Vi tager løsningerne ét skridt ad gangen, og vi sigter efter at give kommunerne konkrete redskaber, som de kan bruge til at undgå energispild i bygningerne. Vi tager første skridt ved to workshops, der afholdes i henholdsvis den vestlige og østlige del af Danmark den 6. og 7. oktober. Hvis du vil være med, så tilmeld dig og dine kollegaer til dette gratis arrangement lige her:

https://tilmeld.kl.dk/databasaretenergiledelsedialog/conference

×

Log ind