03. september 2021

Hvordan laver man et godt politisk beslutningsoplæg om at skabe de bedste fysiske rammer for kommunens borgere?

Kunne du tænke dig sparring med en kollega fra en anden kommune på, hvordan man laver beslutningsoplæg og forandringer i måden at anskue de kommunale ejendomme? Kunne du tænke dig at prøve ideer af og bruge din viden i trygge rammer? Så tilmeld dig vores seminar i Vejle d. 4-5 oktober

Forandringsprocesser baseret på faktabaseret viden

KL Seminar i Vejle fokuserer på, hvordan man laver politiske beslutningsoplæg om indretning af kommunens bygninger gennem anvendelsen af data om de kommunale ejendomme. Deltagerne deles ud i grupper for at drøfte dette emne, og har til opgave at lave et beslutningsoplæg ud fra en case. Casen er en ny skolestruktur i en kommune med faldende elevtal og store geografiske afstande. Arbejdet skal inddrage sammenligning med andre kommuner og anvende det fælleskommunale benchlearningsværktøj.

Seminaret strækker sig over to dage med gruppearbejde den første dag og præsentation den næste dag. Grupperne består af 4-6 personer fra forskellige kommuner. Der er mulighed for at prøve en ny rolle af i trygge rammer udenfor din normale arbejdsplads. 1 fra gruppen skal varetage facilitering af drøftelserne, 1 skal tage referat, 1-2 skal udarbejde oplægsmaterialet og 1-2 skal holde oplæg.

Målgruppen for seminaret er kommunale medarbejdere der arbejder med ejendomsadministration. 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Nøgletalssamarbejdet. For deltagere fra samme kommuner der kommer mere end én person koster overnatning og forplejning 1.000 kr. pr. person.

Ikke medlem af Nøgletalssamarbejdet?

Kontakt Liva Westergaard, projektleder i KL, på mail: liwe@kl.dk eller tlf. 3370 3463 om medlemskab af Nøgletalssamarbejdet

Hvornår og hvor foregår det?

Mandag d. 4.-5. oktober 

Se program og tilmeld dig her: 2-dages seminar i Nøgletalssamarbejdet (kl.dk)

Arrangementet afholdes i lækre rammer på Munkebjerg Hotel i Vejle

Hotel i Vejle for private og erhverv - besøg Munkebjerg Hotel