16. september 2021

Nye eksempler på og opdateret guide om boligsocial monitorering

Der er i mange kommuner efterspørgsel på at kunne følge udviklingen i kommunernes boligområder og dokumentere de særlige boligsociale udfordringer, der er i nogle af disse områder. Udlejningsredskaber og byplanlægning sætter i disse år gang i flyttemønstre mellem boligområder og mellem boligformer fx fra almene boliger til private ejer- eller lejeboliger. Med monitorering af disse flyttemønstre er det muligt for kommunerne at forebygge uhensigtsmæssige bosætningsmønstre i både byer og i mindre tætbefolkede landområder.

KL guide om og kommunale eksempler på boligsocial monitorering

Siden KL i 2015 udviklede en guide til monitorering af udvikling og udsathed i kommunernes boligområder i samarbejde med Helsingør, Svendborg og Randers kommune, er der er sket meget både på datasiden og ift. den politiske opmærksomhed på udsatte boligområder. Derfor er KL endnu en gang gået sammen med udvalgte kommuner om at opdatere materiale samt eksempler på kommuners anvendelse af boligsocial monitorering.

Staten udpeger ghettoer og parallelsamfund ud fra data fra Danmarks Statistik, men der findes mange andre forskellige måder at monitorere social udsathed på. Helsingør, Svendborg og Vejle kommune er eksempler på kommuner, der har hver især udviklet deres egen boligsociale monitoreringsmodel. De tre kommuner har valgt at arbejde med boligsocial monitorering på hver deres måde, hvilket har resulteret i udviklingen af tre forskellige eksempler på en boligsocial monitorering

På hjemmesiden kan du finde inspiration til, hvad man kan opnå med boligsocial monitorering, og hvordan en kommune konkret kan arbejde med at etablere en monitoreringsindsats. Tilgå hjemme siden på dette link: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/bolig-byggeri-og-energi/almene-boliger/boligsocial-monitorering/

Temadag om boligsocial monitorering.

​​KL afholder en temadag om boligsocial monitorering.  Temadagen vil omhandle forskellige kommunale løsninger og eksempler på boligsocial monitorering. Der vil blandt andet blive introduceret en række forskellige kommuners eksempler på boligsocial monitorering, hvor modellernes formål, metode, målgruppe, organisering, data og resultater vil blive gennemgået.

Tilmeld dig temadagen her