10. september 2021

KONFERENCE: KL sætter fokus på den grønne mobilitetsløsning

Den 15. september stiller KL med konferencen ”Grøn mobilitet i hele landet” skarpt på kommunernes rolle i den grønne omstilling af transporten og mulighederne for at skabe sammenhængende, grønne og effektive mobilitetsløsninger.

KONFERENCE: KL sætter fokus på den grønne mobilitetsløsning

Der skabes værdi i samfundet, når mobiliteten er høj. Når arbejdsstyrken pendler, kan virksomhederne rekruttere fra et større opland og flere borgere kan få en hverdag til at hænge sammen udenfor de større byer, hvis man kan transportere sig let og effektivt fra A til B. De grønne mobilitetsløsninger skal i højere grad være en mulighed – både i byen og på landet. I byerne er borgere dog udfordret af trængsel og støj og i landdistrikter er den kollektive transport mangelfuld.

Mobilitetsløsningerne skal ud over at være attraktive og effektive også bidrage til, at de mindst klima- og miljøbelastende transportformer bliver de mest nærliggende. Derfor er det vigtigt, at kommunerne får rammer og værktøjer til at fremme grønne løsninger på mobilitetsområdet. Det er årsagen til, at KL på konferencen sætter et bredt fokus på spørgsmålene om grønne løsninger i den kommunale infrastruktur og byudvikling, og at vi efterfølgende fortsætter arbejdet i kommunernes netværk for grøn mobilitet.

Konference vil komme omkring fire temaer, der dækker de vigtigste kommunale dagsordener inden for grøn mobilitet:

  • Bæredygtig byudvikling med fokus på grønne mobilitetsløsninger
  • Udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler – hvad er forståelsen af det kommende lovgrundlag
  • CO2-reduktioner, bæredygtighed og genanvendelse i drift og vedligehold af kommunale veje
  • Cyklisme - et by- og landperspektiv ift. cyklens muligheder og udfordringer som transportmiddel

Cyklen er det måske mest velkendte grønne mobilitetsvalg. Og med elcyklerne, har cyklen også fået en længere rækkevidde. Men samtidig er der færre, særligt i den yngre del af befolkningen, der rent faktisk cykler i dag.

 

Under temaet, Cyklisme – et by- og landperspektiv ift. cyklens muligheder og udfordringer som transportmiddel, vil Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, fortælle om forbundets arbejde for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang. Hør ham fortælle mere om cyklens muligheder her: 

Tilmeld dig konferencen her

Du finder tilmelding og programoversigt ved at trykke på nedenstående link: Konference om grøn mobilitet (kl.dk) 

Tilmeldingsfristen er mandag d. 8. september klokken 12:00.