23. september 2021

KL WEBINAR: Landdistrikterne under lup

Den 2. december 2021 byder KL igen i år velkommen til webinaret ”Landdistrikterne under lup”, hvor vi viser et udpluk af den seneste viden og forskning indenfor udviklingen af landdistrikter.

Det er en del af regeringens visioner for fremtidens Danmark, at vi skal have et stærkere samfund med bedre sammenhæng mellem land og by. Udviklingen i landdistrikterne er i den forbindelse et højt prioriteret område for regeringen. Det er det også for kommunerne. Derfor vil KL på dette års webinar ”Landdistrikterne under lup” viser et udpluk af den seneste viden og forskning indenfor udviklingen af landdistrikter. På webinaret vil det være muligt at få inspiration til arbejdet med landdistriktsindsatsen i din kommune, og hvor du kan læse mere om de forskellige projekter.

Tilmeld dig her

Hvis du vil være med, så tilmeld dig og evt. dine kollegaer til webinaret på dette link: https://tilmeld.kl.dk/webinarlanddistrikter

På webinaret vil direktør Laila Kildesgaard være ordstyrer og der vil blive sat fokus på 3 forskellige blokke/temaer: 

Blok 1: Generelle udviklingstendenser og landdistriktsindsatsen

Her kommer Morten Solgaard Thomsen fra RegLab og holder et oplæg om ”hvorfor vokser steder?”, hvor han blandt andet vil komme ind på 13 komponenter, som kendetegner succesfulde udviklingstiltag. Vi får også besøg af Rikke Brandt Broegaard fra Center for Regional- og Turismeforskning, som holde et oplæg om ”landbruget og lokale værdikæder”. Herunder sætter hun fokus på, hvordan/hvorvidt nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget bidrager til landsbyernes trivsel.

Blok 2: Turisme og styrket udvikling nedefra i landdistrikterne

I denne blok kommer Jesper Manniche fra Center for Regional- og Turismeforskning. Han vil formidle resultaterne fra et projekt for danske turismedestinationer om, hvordan de strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne. Yderligere kommer Hanne Tanvig fra IGNP Københavns Universitet og fortæller om instrumenter til styrkelse af landsbyernes egen udviklingskapacitet. Her står ’Bottom up’ som et centralt begreb i lokal landdistriktsudvikling, og landsbysamfundene kan drive det vidt, om end ikke alle umiddelbart synes at mestre det. Et studie viser, hvorledes landsbysamfund på forskellige udviklingstrin kan styrke deres egen udviklingskapacitet – fra rød til gul til grøn. 

Blok 3: Bosætning og uddannelse

I den tredje blok kommer Eva Mærsk fra SDU og snakker om unges fordele ved at blive boende versus flyttediskurs i Danmark. Her kommer også Villy Søgaard ligeledes fra SDU og giver et oplæg om urbanisering, uddannelse – og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg.