15. september 2021

KL’s nye landsdækkende netværk for byplanlægning mødes 8. oktober i Aarhus

KL har startet nyt landsdækkende netværk for byplanlæggere og afholder første møde fredag d. 8. oktober i Blixens i Aarhus, hvor et af temaerne er nye tendenser i den levende by.

Faglighed i højsædet

Netværket er til for dig som arbejder fagligt med planlægning til dagligt i en kommune eller et kommunalt selskab. Vi vil have fokus på den brede planlægning som præger alle landets kommuner. Som medlem af netværket er du desuden med til at bidrage til hvilke emner som skal løftes på møderne, og komme med forslag til hvor netværksmødernes afholdes.

Byudvikling på programmet

På vores første netværksmøde i Blixens i Aarhus d. 8. oktober, vil du høre

  • Oplæg fra Pia Graabech fra Sekretariat for Partnerskab for levende bymidter ved Bolig- og Planstyrelsen. Pia vil fortælle om forsøgsordningen med fribyer og give anbefalinger og nyt om den kommende ansøgningsrunde for Partnerskabet.
  • Erfaringer fra en kommune som har været en del af partnerskabet.
  • ”Nyt fra KL”, hvor KL vil fortælle om status på Planområdet og planlovsforhandlingerne.
  • Oplæg om Kasper Albrekstens ph.d.-projekt, som omhandler strategisk bytransformation med afsæt i kulturhistoriske værdier og omdannelse af byernes arbejderkvarterer.
  • Guidet rundtur i området omkring Blixens, hvor Eva Wind fra Aarhus Kommune giver indblik i områdets byudviklingsproces.

 

Netværket skabes med dig

Som medlem af Kommunernes Netværk for Byplanlæggere vil du opnå 15 timers netværk fordelt på 3 årlige møder, som vil indeholde:

  • Oplæg fra kommuner og eksterne parter
  • Nyt fra KL
  • Netværksdialog med de øvrige medlemmer
  • Forplejning hele dagen inkl. kaffe/te, vand, morgenbrød, frokost og eftermiddagskage
  • Digital netværksportal for løbende sparring med plankolleger

Vi vil glæde os til at få dig med ombord i netværket og høre dine input på området.

Læs mere og tilmeld din kommune her: https://tilmeld.kl.dk/netvaerk-for-byplanlaegning/signup

Hvis du har spørgsmål omkring netværket for Byplanlægning er du velkommen til at skrive til konsulent Lasse Emil Stougaard LEST@kl.dk.