22. september 2021

Inspirationsdag: Renoveringer, parallelsamfund og mangel på arbejdskraft i byggebranchen

Renoveringsboom i den almene boligsektor, kampen mod parallelsamfund og mangel på lærlinge og arbejdskraft i byggebranchen er tre brændende platforme, der med fordel kan samtænkes.

Lige nu står samfundet overfor en udfordring idet, der er stor mangel på arbejdskraft - herunder i byggeriet. Det udfordrer blandt andre den almene boligsektor, der i kraft af Grøn Boligaftale 2020 har sat gang i renoveringer for mange milliarder, og hvor der fra statens side er stillet krav om at oprette nye lærepladser. Bekæmpelse af parallelsamfund er en sideløbende opgave. Her bor mange borgere som kommunerne ønsker at hjælpe i job og uddannelse. 

Kan disse tre brændende platforme samtænkes? og kan en samtænkning måske skabe nye konstruktive løsninger? Dette undersøger KL sammen med deltagere fra nysgerrige kommuner på en inspirationsdag i Vollsmose den 12. november 2021.

Mange kommuner har allerede erfaringer med social beskæftigelse i byggeriet. Men der er ofte udfordringer med at få de sociale intentioner udført i praksis på byggepladserne.

På inspirationsdagen sætter vi fokus på både udfordringer og de gode løsninger. Hvilket udfordringsbillede står vi overfor? Hvordan har man andre steder grebet opgaven an? Og hvordan etablerer man effektive privat-offentlige samarbejder om komplekse dagsordener?

Tilmeld dig inspirationsdagen her