29. september 2021

Innovationsforløb om åbne data: Her er aktørerne og processen

De tre innovationsforløb om offentlige trafikdata og grøn omstilling er godt i gang og afsluttes om ikke længe. Derfor giver vi nu et lille kig ind i maskinrummet inden vi præsenterer mere om resultaterne om data og metoder.

Aktører

Processen for de tre innovationsforløb er bygget op omkring fire elementer: Et problem/udfordring, offentlige data, teknologi og ekspertise på området.

Last-mile-delivery: Her stiller PostNord udfordringen, Odense Kommune er dataejer og virksomheden Urban Radar er udviklere og har samtidig også ekspertise på området. De data, der undersøges, er primært dynamiske flow count data.

Kollektiv transport: Syddjurs Kommune medbringer her udfordringen om at få flere til at bruge offentlig transport, Midttrafik og Region Midt er sammen dataejere, og virksomheden Diroto er udviklere. Konsulenterne IS IT A BIRD har desuden bidraget med ekspertise om adfærd på området. Her er live positionsdata på offentlige transportmidler i fokus.

Samordnet varedistribution: Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus er i dette forløb både med som ejer af udfordringen og af offentlige data. Her vil en række virksomheder have mulighed for at byde ind med vurdering af data og løsninger. Her er der bl.a. fokus på rejsetidsdata og data om infrastruktur og vejnet.

Processen

Innovationsprocessen har fokus på problemforståelse, idéudvikling, kvalificering og test, alt sammen med det formål at skabe værdi med offentlige data indenfor den grønne omstilling. Processen strækker sig over 3-5 uger og faciliteres af Dansk Design Center og Seismonaut.

Undervejs er der nedslag, hvor forskellige aktører inddrages og samarbejder:

Forløbet om samordnet varedistribution har dog et lidt anderledes komprimeret format end de andre to for at teste denne metode af også.

Desuden er metoderne en blanding af online og fysiske møder alt efter hvordan det giver bedst mening for deltagerne.

Fællesoffentligt samarbejde

De tre forløb er en del af et fællesoffentlig forprojekt, hvor KL, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Open Data DK er gået sammen om at afprøve en metode til at afdække offentlige datas værdipotentiale for at blive fritstillet.

Projektet skal derudover skabe erfaringer med, hvordan man fremadrettet kan understøtte dialogen mellem det offentlige og private, og arbejde fællesoffentligt med at afdække værdipotentialet af datasæt indenfor et konkret dataområde.

Parallelt med innovationsforløbene, foretages der derfor også interviews med relevante offentlige myndigheder og erhvervsorganisationer o.lign. om denne dagsorden. Der afholdes desuden et fællesoffentligt dialogmøde om en styrket offentligt samarbejde om åbne data og innovation.

 

×

Log ind