09. september 2021

Dansk Infrastrukturs arbejdsmiljødag 2021

Branchesammenslutningen Dansk Infrastruktur inviterer sammen med Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening (KTC) den 30. september 2021 til en arbejdsmiljødag på Hotel Storebælt Sinatur i Nyborg

En dag om relevant lovgivning og samarbejde mellem entreprenører og kommunale ansatte

Arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen er temaet for Dansk Infrastrukturs arbejdsmiljødag 2021, hvor arbejdsmiljøprofessionelle i bygge- og anlægsbranchen samt kommunale medarbejdere, der arbejder med veje og trafik, er inviteret. I løbet af dagen vil der blive drøftet, hvordan alle parter kan bidrage til en grundig og arbejdsmiljømæssig korrekt planlægning af bygge- og anlægsaktiviteter, samtidig med at trafikkens fremkommelighed sikres. 

Tema 1: Hvad siger arbejdsmiljøloven om ansvar ved vejarbejde eller arbejde ved vej

Med udgangspunkt i arbejdsmiljøloven vil tema 1 gennem fire oplæg gøre os klogere på, hvordan entreprenøren og bygherren i samarbejde kan skabe gode og sikre arbejdsforhold, når der skal anlægges og bygges, samtidig med at trafikkens fremkommelighed sikres.

Tema 2: Hvordan spiller vi hinanden gode

Tema 2 vil have særligt fokus på, hvad entreprenører skal være gode til, samt hvad de skal være opmærksomme på ved ansøgninger og i dialog med kommunen. Desuden vil der blive præsenteret måder, hvorpå entreprenører og kommunalt ansatte gennem god kommunikation kan skabe bedre fælles forståelse og dermed finde gode løsninger, der resulterer i gode anlæg og ordnede forhold på byggepladsen.

Tilmelding
Det er gratis at deltage i arbejdsmiljødagen, og vi håber at se dig på dagen.

Dansk Infrastrukturs arbejdsmiljødag 2021 (danskindustri.dk)