26. oktober 2021

Temadag om affaldssortering til events

Der er mange facetter der skal tages højde for når der planlægges og afvikles lokale cykelløb, koncerter, byfester, fodboldstævner mv. En del af det, er at håndtere de øgede krav til affaldssortering. For affaldssorteringen i det offentlige rum skal fremmes, og det gælder særligt der hvor der er mange mennesker – og dermed mest affald. Men hvad kan foreninger og arrangører selv gøre? Hvilken rolle spiller kommunen? Og hvordan kan vi løfte opgaven i fællesskab? Det sætter KL fokus på den 24. november i Turbinehallen i Aarhus.

Der er tiltagende krav til affaldssortering og til at genanvendelsen øges. Ved husstandene er kommunerne ved at udrulle sortering i 10 fraktioner landet over, og affaldssorteringen i det offentlige rum skal også fremmes. Her er der en særskilt udfordring ved midlertidige arrangementer, hvor er typisk er mange samlet på engang. Infrastrukturen vil normalt ikke være på plads til at håndtere den øgede mængde affald, herunder så der er mulighed for sortering. Samtidig kræver det samarbejde mellem arrangørerne og kommunerne som myndighed. Hvad har de hver især af ansvar og muligheder? Og hvad er de gode eksempler?

På KL’s temadag sætter vi spot på samspillet mellem kommunen og arrangøren. Der vil både være cases med større og tværkommunale arrangementer som fx Ironman, og de mindre og mere lokale eksempler.

Kom og bliv klogere på reglerne  - samt inspireret til hvordan affaldssortering og genanvendelse kan fremmes ved større og mindre arrangementer.

Temadag

Temadag Affaldssortering til events

Temadagen afholdes d. 24/11 i Turbinehallen i Aarhus.

×

Log ind