26. oktober 2021

Skal du eller dine medarbejdere være miljøjuraekspert?

KL´s næste hold på miljøjurauddannelsen starter d. 26. november 2021 – og der er stadig ledige pladser at få. Uddannelsen giver et godt indblik i lovgivningen på miljøområdet og tager udgangspunkt i den kommunale hverdag med praksisnære eksempler, ligesom gennemgang af principielle afgørelser fra klagenævnene indgår som en væsentlig del af pensum. Deltagernes egen erfaring med den kommunale sagsbehandling bringes også i spil og de kompetente undervisere både udfordrer og guider deltagerne i tolkningen af lovene. Holdet er bredt sammensat på tværs af fagligheder og det giver deltagerne et unikt netværk af miljøsagsbehandlere på tværs af landet som de kan trække på i mange år frem.

Miljøjurauddannelsen har givet mig et godt overblik over miljøjuraområdet samt en dybere forståelse for de øvrige fagområder. Dette overblik har givet mig en stor forståelse for det samarbejde, vi har i min afdeling på tværs af forskellige fagområder. Det har også givet mulighed for at kunne gå ind og yde bidrag til kollegaer på andre områder
Henrik Rasmussen, Holbæk Kommune, deltager i 2018/2019

Uddannelsen løber over 7 moduler af 2 dages varighed og koster 42.180 kr. Der er tilmeldingsfrist d. 5. november 2021.

Se mere om uddannelsen her:
KL's Miljøjurauddannelse

×

Log ind