12. oktober 2021

Kommunernes netværk for grøn mobilitet – møde den 27. oktober om ladeinfrastruktur til elbiler

Som en del af KL's strategiske fokus på grøn mobilitet lancerer KL ’Kommunernes netværk for grøn mobilitet’. Netværket er målrettet kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for arbejdet med grøn mobilitet i kommunen. Det kommende netværksmøde den 27. oktober vil have udrulning af ladeinfrastruktur som hovedtema

KL lancerer nyt netværk om grøn mobilitet

Mobilitet er en del af rammen om det gode liv og påvirker borgere og virksomheder i alle dele af landet. Medarbejdere og borgere mærker trængsel i byerne og mangel på mobilitet på landet. Det påvirker virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere - og for samfundet som helhed går det ud over mulighederne for vækst og grøn omstilling. Alle borgere uanset indkomstgruppe og bopæl bør derfor have mulighed for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig på tværs af landet og mellem by og land.

Ud over at være attraktive og effektive skal mobilitetsløsningerne også bidrage til, at de mindst klima- og miljøbelastende transportformer bliver de mest nærliggende. Derfor er det vigtigt, at kommunerne får rammer og værktøjer til at fremme grønne løsninger på mobilitetsområdet.

Som en del af KL's strategiske fokus på grøn mobilitet lancerer KL ’Kommunernes netværk for grøn mobilitet’. Netværket er målrettet kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for arbejdet med grøn mobilitet i kommunen. Med netværket stiller KL skarpt på kommunernes rolle i den grønne omstilling af transporten og mulighederne for at skabe sammenhængende og effektive mobilitetsløsninger.

På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som relaterer sig til de væsentligste dagsordener inden for arbejdet med grøn mobilitet i kommunerne, fx udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler, samkørsel og dele(el)biler, kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv. Da grøn mobilitet ikke kun handler om den enkelte transportform, vil der med netværket også blive sat fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med øgede kombinationsmuligheder mellem transportformer.

Netværksmøde om ladeinfrastruktur til elbiler

Det kommende netværksmøde den 27. oktober vil have udrulning af ladeinfrastruktur som hovedtema. På dagen får vi bl.a. besøg af Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance, som vil give en status på den grønne omstilling af biler samt kommunernes rolle og muligheder ift. den nuværende og kommende lovgivning. Herefter deltager Maja Sig Vestergaard med et oplæg om planlægning af ladeinfrastruktur i kommunerne, og slutteligt skal vi høre Peter Kjær Hansen fra Dansk Energi fortælle om elnettets rolle, muligheder og begrænsninger i den grønne omstilling af transporten. Der er sat god tid af ved hvert oplæg, så man som kommune har mulighed for at få svar på sine spørgsmål.

Du kan tilmelde dig netværket og dermed komme med på dette netværksmøde her: Tilmeld dig KL's netværk for grøn mobilitet

Program for netværksmødet

Tidspunkt

Program

9.00-9.10

Velkommen og præsentation af netværket v.  Julie Leth, specialkonsulent hos KL

9.10-10.00

Bordrunde med fokus på hvad i som netværksdeltagere gerne vil bidrage med, og hvad vil i gerne have ud af at deltage i netværket for grøn mobilitet v. Karoline Amalie Steen, kontorchef hos KL

10.00-10.30

Spilleregler for netværket v. Mette Skovbjerg, teamleder og chefkonsulent hos KL

10.30-10.45

Pause

10.45-11.00

Fokusområder i KL’s interessevaretagelse v. Julie Leth

11.00-12.00

Oplæg: Status på den grønne omstilling af biler og kommunernes rolle og muligheder v. Lærke Flader, branchechef hos Dansk Elbil Alliance

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.50

Oplæg: Planlægning af ladeinfrastruktur i kommuner v. Maja Sig Vestergaard, (e-)mobilitetsplanlægger og civilingeniør hos Rambøll

13.50-14.00

Pause

14.00-14.50

Oplæg:  Grøn omstilling af transport – elnettets rolle, muligheder og begrænsninger v. Peter Kjær Hansen, teamleder og civilingeniør hos Dansk Energi

14.50-15.00

Opsamling og tak for i dag inkl. ønsker til fokus på næste netværksmøde i december v. Julie Leth

 

×

Log ind