19. november 2021

Stor interesse for grøn færgepulje

De statslige puljer til omstilling af indenrigsfærgerne til mere klimavenlige løsninger er en succes. Der er langt flere ansøgninger fra både kommuner og kommercielle rederier, end der er midler til. Puljerne er på 285 mio. kr. Der er søgt om tilskud for 853,6 mio. kr. Så et prioriteringsarbejde venter nu i Trafikstyrelsen og hos ministeren.

Da ansøgningsfristen udløb natten til 16. november, havde ikke mindre end 24 kommunalt drevne færger fået afleveret deres projekt og ansøgning. Kontorchef Sara Røpke, KLs Center for Klima og Erhverv, glæder sig ikke blot over puljerne, men også over, at det er lykkedes kommunerne at komme i mål med at lave ansøgninger med så korte frister i en kommunal valgkamp og budgetlægningsperiode.

”Støtteprocenten på 25 pct. har helt givet været en stor motivation for at fremrykke kommunale investeringer, så kommunens eget klimaaftryk kan nedsættes hurtigere. Kommunerne har blik for de lokale påvirkninger, som for færgerne nogle steder er 10-25 pct. af kommunens samlede klimaaftryk fra egen drift, i ø-kommuner endda højere. Godt at vi med puljemidlerne kan få fremrykket disse investeringer, som jo er meget store”.

Se ministerens pressemeddelelse og kort over de færgeruter, der har søgt om at få andel i de statslige puljemidler her

×

Log ind