05. november 2021

Landdistrikter under lup

Endnu engang kan KL invitere kommunerne med til webinaret ”Landdistrikterne under lup”, som i år bliver afholdt den 2. december 2021. Vi har gjort os umage og nøje udplukket den seneste viden og forskning indenfor udviklingen af landdistrikter, hvilket vil blive præsenteret på webinaret. Vi håber, at du har lyst til at være med.

Det er en del af regeringens visioner for fremtidens Danmark, at vi skal have et stærkere samfund med bedre sammenhæng mellem land og by. Udviklingen i landdistrikterne er i den forbindelse et højt prioriteret område for regeringen. Det er det også for kommunerne. Derfor det på webinaret være muligt at få inspiration til arbejdet med landdistriktsindsatsen i din kommune, og hvor du kan læse mere om de forskellige projekter.

Tilmeld dig her

Hvis du vil være med, så tilmeld dig og evt. dine kollegaer til webinaret på dette link: https://tilmeld.kl.dk/webinarlanddistrikter

På webinaret vil direktør Laila Kildesgaard være ordstyrer og der vil blive sat fokus på 3 forskellige blokke/temaer: 

Blok 1: Generelle udviklingstendenser og landdistriktsindsatsen

Her vil Morten Solgaard Thomsen fra RegLab introducere rapporten ”Hvorfor vokser steder og i den sammenhæng komme ind på blandt andet 13 komponenter, som kendetegner succesfulde udviklingstiltag.

Vi får også besøg af Rikke Brandt Broegaard fra Center for Regional- og Turismeforskning, som i sit oplæg vil sætte fokus på, hvordan/hvorvidt nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget bidrager til landsbyernes trivsel.

Blok 2: Turisme og styrket udvikling nedefra i landdistrikterne

Her vil Jesper Manniche fra Center for Regional- og Turismeforskning formidle resultaterne fra et projekt for danske turismedestinationer om, hvordan de strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet.

Yderligere kommer Hanne Tanvig fra IGNP Københavns Universitet og fortæller om instrumenter til styrkelse af landsbyernes egen udviklingskapacitet. Her står ’Bottom up’ som et centralt begreb i lokal landdistriktsudvikling.

Blok 3: Bosætning og uddannelse

Her kommer Eva Mærsk fra SDU og snakker om unges fordele ved at blive boende versus flyttediskurs i Danmark.

Endvidere får vi besøg af Villy Søgaard ligeledes fra SDU og giver et oplæg om urbanisering, uddannelse – og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg.

×

Log ind