02. november 2021

Kommunernes klimabarometer: Kommunerne har taget det lokale klimalederskab på sig

I dag udkommer første udgave af Kommunernes klimabarometer. Klimabarometeret vil årligt give en status på den kommunale klimaindsats og i år viser barometeret, at kommunerne har taget det lokale klimalederskab på sig og aktivt er med til at engagere både borgere og virksomheder i den grønne omstilling.

Kommunerne har taget det lokale klimalederskab på sig

Kommunernes klimabarometer 2021 viser, at 99 pct. af kommunerne enten har en eller flere klimastrategier eller aktuelt er i gang med at udarbejde en strategi.

Der er meget stor bredde i kommunernes indsatsområder. Klimabarometeret viser, at omstilling til vedvarende energi, energieffektivisering af kommunale bygninger, almene eller private boliger, klimatilpasning og transport og mobilitet er blandt de højst prioriterede områder i kommunernes klimastrategier. Det er opgaver, der spænder bredt og viser hvordan kommunerne er med til at involvere forskellige fagområder og samarbejdspartnere.

Kommunerne sikrer det lokale ejerskab i den grønne omstilling

Kommunerne har allerede været igang med klimaindsatsen i mange år. 58 pct. af kommunerne har arbejdet med klimaindsatser indenfor CO2-reduktion i mere end 10 år. 35 pct. af kommunerne har arbejdet med klimatilpasning i mere end 10 år, og 58 pct. af kommunerne har arbejdet med klimatilpasning i 5-10 år.
Klimabarometeret viser en kraftig stigning i det politiske fokus på klimaindsatsen. 95 pct. af kommunerne oplever et større eller langt større politisk fokus i dag sammenlignet med for tre år siden. 90 pct. af kommunerne svarer, at de oplever en bred politisk opbakning til at prioritere klimaindsatsen, og 76 pct. af kommuner er helt enige eller delvist enige i, at der på tværs af kommunen er et stort ledelsesmæssigt fokus på at prioritere klimaindsatsen.

Det kommunale system spiller derfor også en vigtig rolle, da den grønne omstilling i kommunerne sker tæt på borgerne og gennemføres lokalt, af borgernes egne kommunalpolitikere. Det er med til at sikre det lokale ejerskab i den grønne omstilling.

Kommunerne samarbejder med både borgere og erhvervsliv

Klimabarometeret viser også, at kommunerne prioriterer at samarbejde i deres klimaindsats. Hele 48 pct. af kommunerne har enten ét eller flere partnerskaber og 39 pct. er ved at afsøge partnerskaber.

Det er i kommunerne, at fælles indsatser igangsættes og opbygges, og klimabarometeret viser, at kommunerne skaber disse sammen med både private virksomheder, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer. 76 pct. af de deltagende kommunerne har også lavet nye tiltag for at inddrage borgerne i klimaindsatsen. Kommunerne bruger især borgermøder, som er gode til både at skabe dialog og dele viden om, hvordan danskerne konkret kan være med i klimaindsatsen. Kommunerne spiller derfor allerede en central rolle i at forankre den grønne omstilling bredt i det danske samfund.

Find Kommunernes klimabarometer og hent alle årets tal på siden her.

×

Log ind