17. november 2021

KL konference d. 13. december om kommunale ejendomme

Den 13. december inviterer KL kommunale chefer til en dag med oplæg og debat om kommunale bygninger i et strategisk perspektiv. Konferencen finder sted i KL-Huset kl.09.30-15.00 og er gratis. Der er plads til 70 personer efter først-til-mølle-princip.

Dagen præsenterer status på arbejdet med udvikling af fælleskommunale nøgletal, der kan anvendes til strategiske beslutninger. Det strækker sig fra kvadratmeter, kroner og øre til vedligeholdelsestilstand, indeklima og anvendelsesgrad. Konferencen har også fokus klimadagsorden, hvor vedligeholdelsestilstand og renovering drøftes i en paneldebat. 

"Bygninger er en af de helt store klimasyndere, så der ligger et stort reduktionspotentiale med en strategisk tilgang til bygninger og boliger. Kommunerne vil gerne være med til at sætte retning for vedligehold og renovering af bygninger som klimastrategi." Laila Kildesgaard, direktør i KL    

Tilmeld dig og se det fulde program for dagen:

Arrangement

Møder og netværk Nøgletalssamarbejdet Konference 2021

Program

Velkommen

Sara Røpke, kontorchef i KL’s Center for Klima og Erhverv, byder velkommen og åbner dagen med et indblik i KL’s arbejde og fokuspunkter for de kommunale ejendomme.

Introduktion til Nøgletalssamarbejdet på ejendomsområdet

Michael Ertmann, afdelingsleder i Favrskov Kommune og medlem af styregruppen for det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde giver en kort fortælling om hvorfor Nøgletalssamarbejdet eksisterer.

Troels Skak-Nørskov, konsulent i Gribskov Kommune fortæller, hvad deltagelse i Nøgletalssamarbejdets aktiviteter bidrager med i det daglige arbejde.

Status og fremtid for Nøgletalssamarbejdet

Liva Westergaard, projektleder i KL giver oplæg om hvad Nøgletalssamarbejdet har opnået fra 2019-2021 og det fremtidige fokus for samarbejdet.

Vedligeholdelsestilstand for de offentlige ejendomme

Kommunerne har udviklet og vedtaget en model for registrering af vedligeholdelsestilstand. Det har Danske Regioner, Landsbyggefonden og Bygningsstyrelsen også.

Vi har samlet de offentlige drifts- og bygherrer til en drøftelse af muligheder og udfordringer med information om vedligeholdelsestilstand. Birthe Papsø faciliterer debatten:

Paneldeltagere:

  • Pia Jørgensen, ejendomschef i Jammerbugt
  • Michael Christensen, centerchef Økonomi og Ejendom i Helsingør Kommune
  • Brian Sole, projektleder I Bygningsstyrelsen
  • Ole Høgsted, projektleder i Region Sjælland
  • Leif Tøiberg, driftsstøttechefen, Landsbyggefonden

Analysefund og benchlearning

Kommunerne har indberettet data for 4 år som præsenteres visuelt i en online interaktiv rapport. Liva Westergaard præsenterer de vigtigste tendenser og analysefund samt muligheder og begrænsninger i værktøjet.

Strategisk ejendomsadministration 

Kommunerne har i mere end et årti arbejdet med strategisk ejendomsadministration. Det er tid til en kort drøftelse af status og behov for det videre arbejde og fokus.

KL’s rolle som talerør og samlingspunkt for kommunerne

Nøgletalssamarbejdets data er det bedste vidensgrundlag om de kommunale ejendomme på nuværende tidspunkt. Nationale beslutningstagere har også brug for gode beslutningsgrundlag.

Mette Skovbjerg, teamleder og projektleder for DK2020 i KL åbner op for en drøftelse af, hvordan kommunerne og KL kan bruge Nøgletalssamarbejdet strategisk.

 

×

Log ind