19. november 2021

Ghettolisten 2021 står for døren og programmet er klar til årets sidste netværksmøde i Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder

Netværksmødet bliver afholdt en uge efter offentliggørelsen af årets ”ghettoliste” samt den nye liste over forebyggelsesområder. Parallelsamfundslovgivningen og implementeringen af denne i kommunerne er det centrale omdrejningspunkt for Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder.

Den 23. november behandles den seneste parallelsamfundslovgivning for tredje gang, der bliver med lovgivningen bl.a. udpeget 58 nye forebyggelsesområder i 28 kommuner og der kommer særlige regler for, hvem der må bo i områderne. I et høringssvar på lovforslaget har KL peget på, at kommunernes boligsociale anvisning kommer under et voldsomt pres, at der er risiko for at presse lavtlønnede borgere ud af byerne og risiko for øget sociale eksport til landområder.

Kommunernes netværk for udsatte boligområder sætter derfor i det kommende møde den 8. december i KL-huset i København fokus på kommunernes erfaringer med at systematisere anvisning- og udlejning af boliger, bl.a på baggrund af redskaber som boligsocial monitorering, housing first strategier og strategiske aftaler med boligorganisationer.

Netværket har generelt fokus på udvikling af udsatte boligområder og parallelsamfundsaftalernes nye regler og love af væsentlig betydning for kommunernes drift og ageren i og omkring disse boligområder. Det er ønsket med Netværket om Udsatte Boligområder at skabe rammen for at medlemskommunerne kan sparre med hinanden om succesfulde områdeindsatser, regelfortolkning og brugbare redskaber på tværs af fagområder og kommunegrænser.

Netværket henvender sig til kommuner, der arbejder med både bosætning, fysiske omdannelser og boligsociale indsatser i såvel forebyggelsesområder, udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer. I netværket ønsker vi at give plads til samspillet mellem kommunal boligpolitik og indsatser på fx beskæftigelses- og velfærdsområderne på både borger- og institutionsniveau. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse.

Hvis du tilmelder dig Kommunernes Netværk for Udsatte boligområder netop nu, kan du komme gratis med til netværkets sidste møde i 2021 den. 8. december 2021 – så længe der er ledige pladser.

Læs programmet for det 3. netværksmøde 2021 nedenfor og tilmeld dig og din kommune netværket for 2022 her: Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder 2022 (kl.dk)

×

Log ind