24. november 2021

Affaldsdataindsatsen afholder onlinemøde om foreløbige findings og næste skridt d. 13. december 2021

Det er ambitionen, at en fælleskommunal affaldsdataindsats skal være med til at styrke og højne kommunernes opgavevaretagelse herunder indsamling af husholdningsaffald, opfyldelse af genanvendelsesmålene, affaldstilsyn, sammenspil med producentansvar mm.

Indsatsen er et led i kommunernes digitaliseringsprogram, som løber frem til 2025. Formålet med affaldsdataindsatsen er at bidrage til fælles dataløsninger med valide og aktuelle affaldsdata, der understøtter de kommunale myndighedsopgaver effektivt inden for affald, cirkulær økonomi og klimaeffekter. Læs mere om projektet her.

Vær med til at lægge programmet for et spændende 2022

Affaldsdataindsatsen er godt i gang! Vi inviterer kommuner og kommunale affaldsselskaber til onlinemøde mandag d. 13. kl. 13.00-15.00, hvor vi giver en status på, hvad vi har fundet ud af indtil videre, og hvor vi har brug for yderligere hjælp. På mødet præsenteres arbejdet med en datamodel for affaldsområdet, status for det fællesoffentlige projekt om en cirkulær databank, outputtet fra de afholdte workshops i september samt vores forslag til aktiviteter og tilrettelæggelse af arbejdet i 2022.

Vi glæder os til at drøfte programmet for et spændende 2022, hvor vi sammen skal tage en række vigtige skridt mod en fremtid med fælles dataløsninger med valide og aktuelle affaldsdata – vi ses d. 13. december på teams!

Onlinemøde

Onlinemøde Onlinemøde for affaldsdataindsats

×

Log ind