26. maj 2021

Webinar om Havplanen og Kommunerne

På webinaret sætter KL fokus på snitfladen mellem vand og land, mellem havplan og planlov som en reaktion på Danmarks første havplan, der er i offentlig høring indtil 30. september 2021.

Den danske havplan

Nu planlægges der for aktiviteterne i de danske farvande. Havarealet anvendes til fiskeri, energiproduktion, erhvervssejllads, akvakultur, landindvinding, naturbeskyttelse og aktiviteter mm. Som på land er der kamp om pladsen, og derfor skal havplanen planlægge for aktiviteter og reservere nogle områder til visse aktiviteter, mens der bliver kamp om pladsen på de øvrige. Havplanen planlægger helt ind til kysten, og dermed kommer der også en snitflade ikke blot til de kommunale ønsker til aktiviteter på havet men også til kommunernes planlægning. Hvordan skal det spille sammen?

Danmarks første havplan er i offentlig høring indtil 30. i september 2021. Den er bindende for statslige og kommunale myndigheder allerede fra nu, når der vedtages planer eller meddeler tilladelser mv. til arealanvendelser i de danske havområder. Den har en meget konkret og direkte, som skal med i den kommunale planlægning allerede fra nu. Der er ingen konflikt. Flere forskellige grene af forvaltningen kan have interesse heri.

Webinar om havplanen og kommunerne

KL har den 15. juni 2021 kl. 9.30 -11.30 et webinar for kommunale medarbejdere, der skal bidrage til det kommunale høringssvar. Det kan være planlæggere, miljø- og naturmedarbejder mv. Der sættes fokus på snitfladen mellem vand og land, mellem havplan og planlov. Søfartsstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen deltager, og vi vil meget gerne tage udgangspunkt i konkrete sager. Har du input, er du meget velkommen til på byde ind snarest. Se program og tilmelding på kl.dk - hende

Herudover indehaveren Søfartsstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen i løbet af juni 7 regionale seminarium af ren generel karakter. Du kan finde tid og sted hende