05. maj 2021

Programmet til næste møde i Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder er klar

Fysiske greb til forandring af udsatte boligområder er temaet for det kommende møde i Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder d. 17. maj. På netværksmødet skal vi fx høre om kulturinstallationer, områdefornyelse og omfattende udviklingsplaner, som forskellige greb til at forandre og løfte udsatte boligområder.

Infrastrukturmidler til udbedring af infrastrukturen i udsatte boligområder

I forbindelse med Parallelsamfundsaftalen i 2018 blev der reserveret midler fra Landsbyggefondens budget i perioden 2019 – 2026 – herunder en pulje til forbedring af infrastruktur. Rammen til infrastrukturindsatser fastsættes til et ekstraordinært højt niveau på 190 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024 og 185 mio. kr. i årene 2025 og 2026. Den eksisterende ramme til infrastrukturindsatser forhøjes i 2019 og 2020 med 35 mio. kr. årligt for at sikre, at projekter i de udsatte områder kan igangsættes hurtigere.

På netværksmødet vil vi have fokus på Infrastrukturmidlerne ved to forskellige oplæg. Infrastrukturmidlerne skal søges gennem Landsbyggefonden, hvorfor Landsbyggefonden holder oplæg om, hvordan disse midler kan anvendes samt, hvorledes den gode ansøgning ser ud.

Naturen som løftestang i Randers

Som opfølgning på Landsbyggefondens oplæg om de generelle forhold gældende for infrastrukturmidlerne kommer Louise Hou Kragh fra Bysekretariatet i Randers og fortællinger om deres erfaringer med infrastrukturprojekter i de udsatte boligområder, Gl. Jennumparken og Glarbjergvej-området i Randers N, der har været finansieret med infrastrukturmidlerne.

Når man skal udbedre infrastrukturen i særlig udsatte boligområder med ressourcer fra infrastruktur-midlerne, er det vigtigt at inddrage kommunen for at skabe synergi i indsatserne inden- og udenfor matriklen
Louise Hou Kragh, Bysekretariatet i Randers

I Randers har Bysekretariatet været med til at udviske grænserne mellem boligforeningernes matrikel og naturområdet, Nordre Fælled, hvilket er oppe i tiden og med til at mindske den sociale- samt fysiske segregering mellem de udsatte boligområder og den resterende by. Infrastrukturmidlerne må kun benyttes til projekter inden for boligforeningernes matrikel. Louise Hou Kragh vil derfor påpege vigtigheden ved partnerskaber mellem boligforeninger og kommunerne for herved at skabe synergi mellem projekter inden- og uden for boligforeningernes matrikel. I den forbindelse vil Louise Hou Kragh komme med 2 eksempler, der illustrerer forskellige erfaringer med sådanne partnerskaber.
Oplægget fra Landsbyggefonden og Bysekretariatet vil danne basis for den efterfølgende gruppedrøftelse.

Tidspunkt og tilmelding

Netværksmøde i Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder (KNUB) bliver afholdt virtuelt 17/5 klokken 09:15 – 15:00. Der kræves kommunalt medlemskab af netværket samt tilmelding til det enkelte møde. Grundet det virtuelle format kan kommunerne tilmelde valgfrit antal til de enkelte netværksmøder.

Du kan tilmelde dig netværket samt netværksmøde her