12. maj 2021

Kommunernes Netværk om Udsatte Boligområder

For andet år i træk afholder KL Netværk om Udsatte Boligområder som respons til Parallelsamfundsaftalen, der indebærer flere love og regler, som kommunerne skal tage bestik af. KL ønsker med dette nye netværk at skabe rum for sparring og videndeling for de kommuner, der arbejder med udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer

Netværket for alle kommuner med udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer

Netværket er et forum for kommunale medarbejdere og mellemledere, der arbejder med og i de udsatte by- og boligområder – herunder med implementering af parallelsamfundsaftalens regler på både boligområdet samt dagtilbuds- og skoleområdet. Netværket henvender sig til medarbejdere i kommuner, der allerede har boligområder på regeringens lister over udsatte boligområder samt til kommunale medarbejdere i øvrige kommuner som arbejder forebyggende med bl.a. ghettokriterierne.

Er din kommune ikke med – måske er det relevant for jer

Arbejdet med udvikling af udsatte boligområder er ikke nyt, men med Parallelsamfundsaftalen er der nu et øget fokus på arbejdet og flere love og regler kommunerne skal tage bestik af. Dette har øget behovet for, at kommunerne kan sparre med hinanden og dele viden om succesfulde områdeindsatser, regelfortolkning og brugbare redskaber på tværs af fagområder og kommunegrænser.

I netværket ønsker vi at give plads til samspillet mellem kommunal boligpolitik og indsatser på fx beskæftigelses- og velfærdsområderne på både borger- og institutions niveau.

Tre vigtige elementer i udviklingen af udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder er et bredt emne med et væld af tilgangsvinkler. På dette års netværk vil vi komme igennem de tre vigtige tilgange

Kommunernes sociale arbejde med ghettokriterierne

På vores første møde 3. februar havde vi, foruden evaluering på implementeringen af Parallelsamfundsaftalen og udviklingstendenser på Ghettolisten, fokus på, hvordan kommunerne gennem sociale greb kan forebygge udsatte boligområder. Vi havde bl.a. oplæg omhandlende udviklingstendenser i det boligsociale landskab, hvor Louise Buch Viftrup viste tendenser, der indebar færre boligsociale midler i perioden 2019-2026 og færre boligsociale helhedsplaner. Rune Lyngvigs efterfølgende oplæg om kriminalitetsforebyggende indsatser påpegede KK’s gode erfaringer med tryghedspartnerskaber indgået mellem kommunen, politiet og boligforeningerne. Foruden flere andre relevante oplæg havde vi opfølgende gruppedrøftelser, hvor deltagerne og oplægsholderne havde mulighed for at dele erfaringer med hinanden.

Fysiske greb til forandring af boligområder

På vores næste netværksmøde 17. maj kl. 09-15 har vi fokus på de fysiske greb, som kommunerne kan benytte til forebyggelse af udsatte boligområder. Fysiske greb spænder bredt, men fælles for dem er, at initiativerne har mange positive ”spill-over effekter” såsom øget tryghed og trivsel, øget stedsidentitet, bedre social- og fysisk integrering med den resterende bydel, der samlet set øger beboernes socioøkonomiske status. Det samlede program kan ses ved her

Udlejning og anvisning

9. december afholder vi det tredje og sidste netværksmøde i 2021. Netværksmødet vil omhandle udlejnings- og anvisningsredskaber. Oplæggene vil have principielle præg angående love og regler på området samt konkrete kommunale erfaringer. Desuden vil vi drøfte perspektiver på Ghettolisten, der er udkommet kort forinden.

Din kommune kan stadig nå at være med

For jer med boligområder, der enten er på Regeringens liste over udsatte boligområder, ghettoer, hårde ghettoer eller et af de foreslåede forebyggelsesområder, har I som kommune mulighed for at indgå i et netværk, hvor man kan sparre og erfaringsudveksle med kommunale kollegaer på tværs af kommunegrænser. Hertil vil I få vigtig information fra statslige og kommunale aktører omhandlende en bred vifte af perspektiver på forebyggelse af udsatte boligområder. Man kan som kommune stadig nå at være med i netværket til en nedsat pris for senere deltagelse og vi har på baggrund af det virtuelle format som følge af Covid-19 ændret programmet, så medlemskommunerne kan have et valgfrit antal deltagere med til hvert netværksmøde.

Tilmelding til netværket og de forskellige netværksmøder kan tilgås her