09. juni 2021

Kickoff-møde for den fælles kommunale affaldsdataindsats frem mod 2025 – vær med d. 18. august 2021

Vær med til at søsætte en af de vigtigste indsatser for at styrke de kommunale opgaver på affaldsområdet de kommende år.

Affaldsdataindsats - et led i kommunernes digitaliseringsprogram

Det er ambitionen, at en fælleskommunal affaldsdataindsats skal være med til at styrke og højne kommunernes opgavevaretagelse herunder indsamling af husholdningsaffald, opfyldelse af genanvendelsesmålene, affaldstilsyn, sammenspil med producentansvar mm.

Den 18. august kl. 9.30-11.30 inviterer vi til kickoff-møde for den fælles kommunale affaldsdataindsats, og vi håber, at se alle kommuner og kommunale affaldsselskaber. 

Indsatsen er et led i kommunernes digitaliseringsprogram, som løber frem til 2025. Formålet med affaldsdataindsatsen er at bidrage til fælles dataløsninger med valide og aktuelle affaldsdata, der understøtter de kommunale myndighedsopgaver effektivt inden for affald, cirkulær økonomi og klimaeffekter. Læs mere om projektet her

På kickoff-mødet præsenteres indsatsen, og det sideløbende projekt om en cirkulær databank i samarbejde med Miljøstyrelsen og Danmarks miljøportal. Vi drøfter rammerne for og forventningerne til den fælles kommunale affaldsdataindsats, samt hvordan vi organiserer os, så vi de næste fem år effektivt kan arbejde med at finde de kloge løsninger i det store komplekse affaldsdatalandsskab. Det fulde program for mødet offentliggøres senere. 

Projektet bliver ikke en succes uden jer!

Tilmeld dig mødet her