24. juni 2021

Fagkonference og kommunalt netværk om grøn mobilitet

Den 15. september stiller KL med konferencen ’Grøn mobilitet i hele landet’ skarpt på kommunernes rolle i den grønne omstilling af transporten og mulighederne for at skabe sammenhængende og effektive mobilitetsløsninger.

Den grønne mobilitetsløsning

Mobilitet er en del af rammen om det gode liv og påvirker borgere og virksomheder i alle dele af landet. Medarbejdere og borgere mærker trængsel i byerne og mangel på mobilitet på landet. Det påvirker virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere - og for samfundet som helhed går det ud over mulighederne for vækst og grøn omstilling. Alle borgere uanset indkomstgruppe og bopæl bør derfor have mulighed for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig på tværs af landet og mellem by og land.

Ud over at være attraktive og effektive skal mobilitetsløsningerne også bidrage til, at de mindst klima- og miljøbelastende transportformer bliver de mest nærliggende. Derfor er det vigtigt, at kommunerne får rammer og værktøjer til at fremme grønne løsninger på mobilitetsområdet. Det er årsagen til, at KL på konferencen sætter et bredt fokus på spørgsmålene om grønne løsninger i den kommunale infrastruktur og byudvikling, og at vi efterfølgende fortsætter arbejdet i kommunernes netværk for grøn mobilitet.

Fagkonference om Grøn Mobilitet

Konferencen er delt op i fire temaer, der dækker de vigtigste kommunale dagsordener inden for grøn mobilitet.

- Bæredygtig byudvikling med fokus på grønne mobilitetsløsninger

- Udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler – hvad er forståelsen af det kommende lovgrundlag

- CO2-reduktioner, bæredygtighed og genanvendelse i drift og vedligehold af kommunale veje

- Cyklisme - et by- og landperspektiv ift. cyklens muligheder og udfordringer som transportmiddel

Program

For at få flere perspektiver i spil og sikre, at du som deltager får den nyeste og mest relevante viden, vil det være muligt at høre oplæg fra private, kommunale såvel som statslige aktører.
Herunder ses det foreløbige program:

Tidspunkt

Program (to be confirmed)

9.00-9.45

Registrering og kaffe

9.45-9.55

Velkommen og præsentation af dagens program

9.55-10.55

Tema 1
Bæredygtig byudvikling med fokus på grønne mobilitetsløsninger

Oplæg:
- Maria Wass-Danielsen, founding partner og senior konsulent i Urban Creators
-  Casper Harboe, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune
-  Morten Skou Nicolaisen, programleder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Aarhus Kommune

10.55-11.15

Netværk og kaffepause i loungen

11.15-12.05

Tema 2
Udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler – hvilke muligheder og rammer er der for kommunerne med den nye lovgivning

Oplæg:
- Repræsentant fra norsk embedsværk
- KL i dialog med udvalgte kommuner

12.05-13.00

Frokost

13.00-14.00

Tema 3
CO2-reduktioner, bæredygtighed og genanvendelse i anlæg, drift og vedligehold af kommunale veje

Oplæg:
- Asfaltindustrien
-  Eske Emil Kwéderis, programleder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

-  KTC

14.00-14.20

Netværk og kaffepause i loungen

14.20-15.20

–     Tema 4
Cyklisme – et by- og landperspektiv ift. cyklens muligheder og udfordringer som transportmiddel

Oplæg:
- Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet
-  Claus Leick, formand for plan- og miljøudvalget i Skanderborg Kommune
-  Britta Quitzau, specialist i Teknik- og Miljøforvaltningen i Sønderborg Kommune

15.20-15.30

Afrunding og tak for i dag

Konferencen afholdes på Scandic i Aarhus. Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen herunder:

 

Arrangement

Konference om grøn mobilitet

 

Kommunernes Netværk for Grøn Mobilitet

 

Som en del af konferencen lancerer KL ’Kommunernes netværk for grøn mobilitet’. Netværket er målrettet kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for arbejdet med grøn mobilitet i kommunen.

 

Ved at tilmelde dig kommunernes netværk for grøn mobilitet fratrækkes prisen for konferencen for én tilmelding. Da vi for indeværende år forventer at kunne afholde 2 netværksmøder er prisen kr. 4.600. Tilmelder man sig ligeledes konferencen er prisen da kr. 3.500.

 

Du kan læse mere og tilmelde dig ved nedenstående link:

 

Arrangement

Kommunernes netværk om grøn mobilitet

De kommende netværksmøder vil veksle mellem eksterne oplæg, oplæg fra KL og oplæg fra netværkets medlemmer. Dertil kommer workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som relaterer sig til de væsentligste dagsordener inden for arbejdet med grøn mobilitet i kommunerne, fx udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler, samkørsel og dele(el)biler, kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv. Da grøn mobilitet ikke kun handler om den enkelte transportform, vil der med netværket også blive sat fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med øgede kombinationsmuligheder mellem transportformer

KL vil fremover arbejde målrettet med kommunal interessevaretagelse inden for grøn mobilitet. Ønsker du at holde dig orienteret om vores arbejde med grøn mobilitet, kan du holde dig orienteret på vores hjemmeside og/eller tilmelde dig vores nyhedsbrev.