16. juni 2021

Et flertal i Folketinget har indgået aftale om parallelsamfund

Staten opretter en ny liste med 58 forebyggelsesområder

Regeringen præsenterer en ny aftale om forebyggelse af parallelsamfund

Den. 15. juni præsenterede regeringen sammen med aftaleparterne en aftale, hvor det mest centrale element er indførelsen af en ny kategori af boligområde, nemlig et såkaldt forebyggelsesområde. Den politiske aftale er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistiske Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. Aftalen ”Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund” er en opdatering af parallelsamfundslovgivningen fra 2018. 

Kendetegn ved forebyggelsesområde

Ifølge aftalepapiret er forebyggelsesområder kendetegnet ved at have mindst 1.000 indbyggere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse overstiger 30 pct. Derudover skal de leve op til to ud af fire andre kriterier, som blandt omhandler tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, kriminalitet, indkomst og uddannelsesniveau. Tanken bag forebyggelsesområderne er ifølge indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad, at sikre blandede boliger, hvor andelen af beboere med ikke-vestlige baggrund højst må udgøre 30 pct. i alle boligområder i Danmark i 2030.

Særlige udlejningsregler og begrænset kommunal anvisning.

I alt vil 58 nuværende områder blive placeret på en forebyggelsesliste. Det betyder, at ca. 110.000 borgere fremover vil være bosat i et forebyggelsesområde. Der vil i forebyggelsesområderne ifølge aftalen komme til at gælde nogle særlige udlejningsregler og en indskrænkning af den kommunale anvisning. Læs hele aftalen her.

KL’s indsats i forhandlingsforløbet

Den. 17. marts præsenterede regeringen et udspil, der indledte forhandlingerne, som KL har fulgt tæt. I processen har KL fremsendt et brev til bolig- og indrigsministeren Kaare Dybvad Bek. Heri rettede KL en kritik af oprettelsen af en ny statslig med liste over forebyggelsesområder med særlige obligatoriske udlejnings- og anvisningsregler. KL påpegede, hvordan der med udspillet er en ”risiko for at presse lavtlønnede borgere ud af byerne”. Læs brevet her samt artikel i Altinget, hvor KL’s pointer uddybes af Leon Sebbelin formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

KL’s kommentar til aftalen

KL deler ambitionen om både at forebygge, at der skulle komme flere udsatte boligområder og samtidig skabe bedre grundlag for blandede boligområder. Det hører dog også med, at vi i KL har været og fortsat er optagede af, hvilke begrænsninger aftalen kan medføre for både udlejning og anvisning til socialt udsatte borgere i yderligere 58 områder. Der står i aftalen, at staten vil holde øje med, om de nye regler vil øge forekomsten af ”social eksport” til landområder, og det arbejde vil vi fra KL’s side meget gerne inddrages i. Læs mere her

Kommunernes netværk om udsatte boligområder (KNUB)

KL vil arbejde videre med aftalen og det politiske område i forbindelse med kommunernes netværk for udsatte boligområder. Netværket er målrettet kommunale medarbejdere og mellemledere, der arbejder med og i de udsatte by- og boligområder. Næste møde er den 8. december og du kan stadig nå at være med! Tilmeld dig her