02. juli 2021

KL starter nyt landsdækkende netværk for byplanlægning

KLs nye netværk om byplanlægning er til for dig som arbejder fagligt med planlægning til dagligt i en kommune, eller et kommunalt selskab.

Netværk for byplanlægning

Kære kommende medlem af Kommunalt Netværk for Byplanlæggere.

Vi er glade for din interesse i netværket, og håber snart at møde dig til vores første møde 8. oktober vest for Storebælt!

Netværket vil have fokus på den brede planlægning som præger alle landets kommuner. Som medlem er du desuden med til at bidrage til hvilke emner som skal løftes på møderne, samt komme med forslag til hvor mødernes afholdes.

I efteråret vil møderne bl.a. beskæftige sig med følgende emner:

 

Planlægning post corona

Hvilke nye tendenser sker i boligudviklingen, og hvilke potentialer findes der i denne udvikling?

Under corona har mange borgere bevæget sig det meste af tiden i deres egen boble i lokalområdet, og har brug de lokale services som er tilgængelige der.

Vi sætter fokus på 15-minutters byen og hvordan planlægningen kan medvirke til større lokalt ejerskab.

 

Evaluering af planloven

Bolig- og planstyrelsen har d. 29. marts 2021 udsendt Evalueringsrapport af ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven.

26. og 27. maj 2021 udkom regeringsudspil om at styrke lokalsamfundene, samt grønnere byer.

Der er politiske forhandlinger på den anden side af sommerferien, og Kaare Dybvad har udtalt at han vil arbejde for at det bliver en kort forhandling i forligskredsen (AVOC).

Vi vil sætte fokus ovenstående udgivelser, og drøfte hvordan de vil skulle realiseres – dette skal også ses som en forberedelse af en kommende høring af ny planlov.

  

I 2021 vil der blive afholdt to møder i efteråret.

Det første møde afholdes fredag 8. oktober 2021 vest for Storebælt.

Det andet møde afholdes onsdag 15. december 2021 i KL-huset.

 

Pris og deltagelse

I 2021 er prisen 4.600 kr eks. moms, da der kun afholdes to møder.

Prisen for 1 års medlemskab er 7.000 kr eks. moms, hvilket giver adgang for 2 deltagere fra den tilmeldte kommune eller kommunale selskab.

Hvis mødet afholdes digitalt, er der ubegrænset deltagerantal.

 

Hvad får du

I alt opnås 15 timers netværk fordelt på 3 møder, som vil indeholde:

  • Oplæg fra kommuner og eksterne parter
  • Nyt fra KL
  • Netværksdialog med de øvrige medlemmer
  • Forplejning hele dagen inkl. kaffe/te, vand, morgenbrød, frokost og eftermiddagskage
  • Digital netværksportal for løbende sparring med plankolleger

 

Tilmelding

Tilmelding sker via følgende link