07. juli 2021

Forebyggelse af parallelsamfund gennem uddannelse og job i byggeriet

Renoveringsboom i den almene boligsektor, kampen mod parallelsamfund og mangel på lærlinge og arbejdskraft i byggebranchen er tre brændende platforme, der med fordel kan samtænkes.

Forebyggelse af parallelsamfund gennem uddannelse og job i byggeriet

For at sikre at udsatte boligområder ikke udvikler sig til morgendagens parallelsamfund, indfører regeringen i 2021 en ny kategori af boligområder – såkaldte forebyggelsesområder. Der er tale om almene boligområder med mindst 1.000 beboere, som adskiller sig negativt fra det omgivende samfund på kriterier som beskæftigelse, uddannelsesniveau, indkomst og kriminalitet og hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere overstiger 30 procent. Dermed udvides antallet af almene boligområder, hvor der skal igangsættes sociale indsatser betragteligt.

Samtidig har Grøn Boligaftale 2020, hvor der blev afsat 30,2 mia. i perioden 2021-2026, sat gang i renoveringer i den almene boligsektor over hele landet. Aftalen blev landet under corona for at holde hånden under den danske økonomi, og forudsatte da også en beskæftigelseseffekt på 5.900 personer i 2021 og 3.500 personer i 2022. Derudover er ambitionen for krav til procentdelen af praktikaftaler steget til 14 %, hvilket skal understøtte ca. 3400 praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen, hvoraf de 2100 er direkte relateret til fremrykkede renoveringer i kraft af Grøn Boligaftale.

Men, det er gået langt bedre end forventet for dansk økonomi og der er nu så stor fart på bygge- og anlægsbranchen, at hver tredje byggevirksomhed ikke kan skaffe medarbejdere. Hele 34 % af byggerivirksomhederne oplevede i maj 2021 produktionsbegrænsninger på grund af mangel på medarbejdere – så højt har tallet ikke ligget siden 2007.

Med kommunerne som koordinerende instans, er der mulighed for løse flere problemer samtidig: Hvis flere beboere fra udsatte boligområder kommer i uddannelse og beskæftigelse via renoveringsprojekterne, vil det forebygge at et område kommer på forebyggelses- eller ghettolisten samtidig med at man understøtter den fortsatte vækst og beskæftigelse.

På temadagen sætter vi fokus på både udfordringer og løsninger. Hvilket udfordringsbillede står vi overfor? Hvordan har man andre steder grebet opgaven an? Og hvordan etablerer man effektive privat-offentlige samarbejder om komplekse dagsordener?

Temadagen afholdes den 29. oktober 2020 kl. 09.30 – 15.00.

Du kan tilmelde dig arrangementet via dette link, hvor du også finder praktiske oplysninger om temadagen