07. juli 2021

Administrativ information: KL opfordrer kommunerne til at identificere lokaliteter med mulig PFOS/PFAS-forurening

I kølvandet på PFOS-forureningen i Korsør opfordrer KL kommunerne til at identificere lokaliteter med mulig PFOS/PFAS-forurening og vurdere en evt. påbudsmulighed om undersøgelse/oprensning.

I Korsør er der fundet forurening med PFOS på og omkring brandskolen. Stoffet er spredt med spildevandet til Korsør Nor, til nærliggende kolonihaver og til et engareal med græssende køer. Der er fundet forhøjede værdier af PFOS i kroppen hos medlemmer af kogræsserforeningen, som har spist det inficerede kød.

Som opfølgning på sagen fra Korsør skal der nu skabes et overblik over alle lokaliteter med brandskoler og øvelsespladser i Danmark. Regioner og kommuner arbejder sammen om dette. Regionerne laver et udtræk fra deres databaser med lokaliteter, og kommunerne skal efterfølgende kvalificere denne liste og evt. supplere med anden viden.

KL opfordrer kommunerne til, i forbindelse med dette arbejde, at vurdere, hvorvidt der er mulighed for at give et påbud om undersøgelse eller oprensning, og såfremt der ikke er, så at træffe afgørelse om et ikke-påbud. I første omgang på lokaliteter med brandskole, men efterfølgende på lokaliteter indenfor alle de brancher, hvor PFOS/PFAS har været anvendt og kan give anledning til forurening. Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer er på vej med en branchebeskrivelse, der kan understøtte dette arbejde.

Grænseværdien for PFAS i drikkevand er af Miljøministeriet sænket til 2 ng/l. Det kan give anledning til overskridelser hos nogle vandværker, og KL skal derfor opfordre til, at I som kommuner er opmærksomme herpå, herunder at I overvejer, hvorvidt det kan få konsekvenser for forsyningssikkerheden i jeres kommune. I så fald er KL interesseret i at høre fra jer til brug for dialogen med Miljøministeriet.

KL har sammen med KTC nedsat en PFAS-arbejdsgruppe med en række kommuner på tværs af landet for at dele viden og udveksle erfaringer efterhånden som vi bliver klogere på disse forureninger. Der er ligeledes etableret et virtuelt PFAS-netværk i KC-regi.

Hvis du vil vide mere

Følg udviklingen i sagen fra Korsør på Slagelse Kommunes hjemmeside: PFOS Korsør

×

Log ind