27. januar 2021

Implementeringsfrist for nye affaldsordninger bør udskydes

KL har henvendt sig til miljøministeren om realistisk og rimelig tidsramme for de nye affaldsordninger

Med klimaplanen for affald og cirkulær økonomi fra juni 2020 er der truffet politiske beslutninger, der ændrer væsentligt på rammerne for den kommunale affaldshåndtering. KL og kommunerne har fuld forståelse for målet om mere genanvendelse og ønsker at bidrage til at nå det bedst muligt og hurtigst muligt. Ændringerne er dog så omfattende, at der er brug for en rimelig tid til at implementere dem ordentligt og klogt med respekt for både de grundlæggende lokaldemokratiske spilleregler, udbudsprocesser og mulighed for at finde og gennemføre de gode løsninger i praksis, så den ønskede virkning opnås.

KL har på den baggrund skrevet til miljøministeren og anmodet om, at implementeringsfristen for de nye affaldsordninger kan udskydes til udgangen af 2023. Vi ser det som helt afgørende for affaldsområdet og borgernes tillid og for, at realiseringen af klimaplanen kan lykkes, hvilket vi har en fælles interesse i.

Brevet kan ses her: 

  • PDF

    KL-brev til Miljøministeren om implementeringsfrist for affaldsordninger (22.01.21)

KL igangsætter nu en survey med det formål at skaffe fuldt overblik over, hvor langt kommunerne er med de 10 forskellige ordninger i de forskellige boligområder, og hvornår kommunerne forventer at være i mål.