08. januar 2021

Første møde i Klimatilpasningsnetværket 2021

Klimatilpasningsnetværket afholder årets første møde den 11. februar 2021 kl. 09.00. Tilmelding er åben.

Dagens program

Sæt kryds i kalenderen den 11. februar, hvor medlemmer i Kommunernes Klimatilpasningsnetværk efter ønske kan deltage i et, to eller tre programpunkter.

 • Netværket begynder alene med ”Nyt fra KL” fra kl. 09 - 10, hvor KL-konsulenterne bl.a. fortæller, hvad de ved om den nationale klimatilpasningsplan, der er på vej. Første projekt ”Fast track om højtstående grundvand” forventes afsluttet inden påske. 
  GÅ TIL TILMELDINGSSIDEN FOR NETVÆRKSMØDET

 • Dagen fortsætter med et webinar fra kl. 10 - 14, der har stor relevans for netværket. Webinaret har fokus på ny viden og dataværktøjer om hydrologiske forhold nu og i fremtiden. Læs mere om baggrund og indholdet af webinaret nedenfor. 
  OBS. Deltagelse i webinaret kræver separat tilmelding. 
  GÅ TIL TLMELDINGSSIDEN FOR WEBINARET OM FODS 6.1-projekter


 • Dagen kan slutte med en konference kl. 15 - 17.30, se nederst.

Klimaforandringer giver mere vand, og mere vand kræver mere viden og data

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner inviterer alle med interesse i hydrologiske forhold til webinar d. 11. februar 2021 kl. 10-14.

Ny viden og lettere adgang til data om vand skal være Danmarks våben mod de øgede vandmasser, som vi skal håndtere i de kommende år.

Det store tværoffentlige projekt ’Fælles Data om Terræn, Klima og Vand’ byder på ny viden og nye dataværktøjer, som giver mere præcis viden om de hydrologiske forhold nu og i fremtiden. Det er viden og data, der kan bruges til byplanlægning, klimatilpasning, spildevandsforsyning, risikoscreening ift. infrastruktur, rådgivningsopgaver, lettere udveksling af data mellem myndigheder, udvikling af nye kommercielle it-services og en række andre funktioner. Samlet set bliver nye og flere hydrologiske data let tilgængelige og kombinerbare med andre data.

Du vil blandt andet få indblik i:

 • Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) til visualisering, download og api-adgang til hydrologiske data
 • KAMP – et nyt klimatilpasningsværktøj for miljø- og plan medarbejdere
 • GEUS’ detaljerede beregninger af det terrænnære grundvand fra 1990 og frem mod 2100
 • Skikkelsesdata for vandløb
 • Adgang til data om vandføring og vandstand – både nær realtid og historiske
 • Vandløbsreference
 • Data om regnvandsbetingede udledninger, renseanlæg, dambrug og badevand.Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Detaljeret program følger på https://sdfe.dk/data-skaber-vaerdi/faelles-data-om-terraen-klima-og-vand/, hvor du også vil kunne finde link til tilmelding og mere information om projektet ’Fælles Data om Terræn, Klima og Vand’. 

Konference om klimatilpasning

Som servicemeddelelse gør vi opmærksom på, at der klokken 15 - 17.30 samme dag afholdes konference om klimatilpasning af Danske Regioner, Concito og DI Infrastruktur i samarbejde med den hollandske ambassade.
Konferencen tager udgangspunkt i hollandske nøgleaktørers erfaringer med klimatilpasning, og det debatteres blandt danske politikere og organisationer, hvad vi kan bruge erfaringerne til i Danmark.