01. februar 2021

Klimaforandringer giver mere vand, og mere vand kræver mere viden og data

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner inviterer alle med interesse i hydrologiske forhold til webinar d. 11. februar 2021 kl. 10-14, hvor vi præsenterer de nye værktøjer.

Tilmelding til webinar er åben

Ny viden og lettere adgang til data om vand skal være Danmarks våben mod de øgede vandmasser, som vi skal håndtere i de kommende år.

Det store tværoffentlige initiativ ’Fælles Data om Terræn, Klima og Vand’ byder på ny viden og nye dataværktøjer, som giver mere præcis viden om de hydrologiske forhold nu og i fremtiden. Det er viden og data, der kan bruges til byplanlægning, klimatilpasning, spildevandsforsyning, risikoscreening ift. infrastruktur, rådgivningsopgaver, lettere udveksling af data mellem myndigheder, udvikling af nye kommercielle it-services og en række andre funktioner. Samlet set bliver nye og flere hydrologiske data let tilgængelige og kombinerbare med andre data.

Konferencen vil beskæftige sig med nedenstående emner:

  • Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) til visualisering, download og api-adgang til hydrologiske data

  • KAMP – et nyt klimatilpasningsværktøj for miljø- og plan medarbejdere

  • GEUS’ detaljerede beregninger af det terrænnære grundvand fra 1990 og frem mod 2100

  • Skikkelsesdata for vandløb

  • Adgang til data om vandføring og vandstand – både nær realtid og historiske

  • Vandløbsreference

  • Data om regnvandsbetingede udledninger, renseanlæg, dambrug og badevand.

Detaljeret program kan downloades gennem nedenstående link

 

Konferencen vil på baggrund af situationen med covid-19 foregå som et webinar gennem Microsoft Teams Live. Det er ikke nødvendigt at man som deltager forinden har downloadet Microsoft Teams. 

Der er tilmeldingsfrist 10-02-2021 og deltagelse er gratis gennem nedenstående link

Arrangement

Webinar om FODS 6.1-projekter.

For praktiske henvendelser bedes du kontakte

Albert Østerbye (student)
ALCP@kl.dk

For faglige henvendelser bedes du kontakte
Lars Kaalund (chefkonsulent)
LAKA@kl.dk