08. februar 2021

Kommunernes Ejendomsnetværk fokuserer på offentlig/privat samarbejder til klimaindsatsen i kommunale bygninger ved første møde

Et nyt netværksår er i gang og første møde i Kommunernes Ejendomsnetværk nærmer sig. Til online morgenmøde onsdag d. 10. februar 8.30-10 vil SustainSolutions give deres bud på perspektiverne i samarbejdet mellem private aktører og kommunerne og sammen med Ejendomsnetværket starte en dialog om emnet.

Kommunernes Ejendomsnetværk er klar med årets første online morgenmøde. Ejendomsnetværket er for den strategiske kommunale ejendomsadministration og henvender sig særligt til kommunale ejendomschefer. Fokus er på videndeling og erfaringsudveksling om drift af kommunale ejendomme på tværs af kommunegrænser.

På grund af situationen er første netværksmøde delt op i tre online morgenmøder på Teams, hvor vi starter dagen ud med inspiration udefra. Den 10. februar 8:30-10 er overskriften ”Klimaindsatsen i kommunernes bygninger – er der behov for offentlig/privat samarbejde?” De kommunale bygninger rummer et stort potentiale for rentabel energibesparelse. Et centralt spørgsmål er, om kommunerne har de nødvendige kompetencer, ressourcer og den nødvendige finansiering for at kunne indfri potentialet, og her bliver ESCO og lignende offentlig/private samarbejdsformer fremhævet som en mulighed. Der er et legitimt politisk ønske om at fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører, også indenfor energibesparelser. Men er der også, set fra de centrale aktørers synsvinkel, behov for at fremme samarbejdet, og i givet fald indenfor hvilke områder? På mødet vil Christian Niepoort, CEO Sustain Solutions give sit bud på perspektiverne i samarbejdet mellem private aktører og kommunerne - som oplæg til en dialog, der forhåbentlig også kan strække sig udover onsdagens morgenmøde.

På listen over temaer for de efterfølgende morgenmøder i Ejendomsnetværket d. 11. marts, 7. april og 12. maj er energirenovering af offentlige bygninger, herunder tilskudspuljen i finansloven, aktiv energistyring samt strategiske indsatser for indeklimaet i kommunale bygninger. 

Til efteråret har vi en forhåbning om at kunne mødes fysisk til netværksmøder d. 2. september og 25. november. Til disse heldagsmøder vil vi beskæftige os med temaer indenfor brugerinddragelse, strategisk ledelse, space management, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier, kloge kvadratmeter og meget mere. Information om temaerne på disse møder vil komme, når vi nærmer os.

For at deltage i netværksmøderne skal du melde din kommune ind i Ejendomsnetværket herunder. Derefter vil du modtage en invitation til onsdagens netværksmøde.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Ejendomsnetværk 2021

Ved praktiske spørgsmål kan henvendelse ske til studentermedhjælper Emilie Nitschke på EMPN@kl.dk eller Amelia Kornerup på ACQK@kl.dk. 

Ved spørgsmål af faglig karakter kan henvendelse rettes til konsulent Kristoffer Slottved på KSL@kl.dk.