10. februar 2021

Høringssvar fra KL til handlingsplan for cirkulær økonomi

KL bakker op om de overordnede visioner om mindre affald, bedre udnyttelse af natur ressourcerne og mere og bedre genanvendelse, og KL har en række konkrete forslag og ønsker til, hvordan handlingsplanen kan styrkes, så den i højere grad kan sikre målopfyldelse af disse visioner.

KL har udarbejdet høringssvar over udkast til Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.  KL bakker fuldt og helt op om de overordnede visioner om mindre affald, bedre udnyttelse af natur ressourcerne og mere og bedre genanvendelse, der mindsker klima- og miljøbelastningen.

Med henblik på at realisere visionerne, har KL en række konkrete forslag og ønsker til, hvordan handlingsplanen kan styrkes, så den i højere grad kan sikre målopfyldelse. KL’s forslag er baseret på erfaringerne fra den kommunale affaldshåndtering og udspringer af et ønske om at bidrage til at nå de fælles mål gennem tydelig rammesætning og tæt samarbejde.

Sammenfattende ønsker KL, at handlingsplanen:

 • Tydeliggør planens anvendelighed for kommunerne
 • Tydeliggør kommunernes rolle med affaldsforebyggelse og generelt har langt større fokus på at reducere affaldsmængden
 • Skaber bedre overblik over ansvar, initiativer, tidsplan og midler
 • Initierer forpligtende dialog i samarbejde med KL
 • Initierer forpligtende partnerskaber på tværs af værdikæder
 • Øger fokus på forsyningssikkerhed og sikkerhed for afsætning
 • Medtager den fællesoffentlige digitalisering i handlingsplanen
 • Fastholder kommunernes anvisningsret og -pligt på jord, som er affald

 

Høringssvaret kan downloades nedenfor.

 • PDF

  Høringssvar fra KL til handlingsplan for cirkulær økonomi