21. december 2021

KL's kommentar til Klimarådets rapport om klimavenlig mad og forbrugeradfærd

Som medlem af klimadialogforum har KL sendt sin skriftlige kommentarer til Klimarådets nye rapport fra 16. december om klimavenlig mad og forbrugeradfærd.

KL kvitterer for Klimarådets arbejde om klimavenlig mad og forbrugeradfærd og den centrale rolle Klimarådet tillægger den offentlige sektor og ikke mindst kommunerne som rollemodeller og i udbredelsen af klimavenlig mad.

Fokus på klimavenlig mad i DK2020-planerne

KL takker Klimarådet for at række ud til KL i processen. Stort set alle kommuner deltager i DK2020, hvor de første 20 kommuner har udarbejdet klimahandlingsplaner og de næste 44 gør det medio 2022 og de sidste et halvt år senere. I klimaplanerne er der allerede nu en lang række eksempler på ambitionerne: I Albertslund arbejder de med klimavenlig mad, i Fredericia arbejder de med madspild, på Frederiksberg med bæredygtig kantinedrift, i Køge med ændrede kostvaner, i Lejre med klima i madpolitikken og i Roskilde laver de en ny fødevarestrategi. Århus og Københavns Kommuner har en helt særlig aftale med både Klimaministeriet og Miljøministeriet om at reducere klimaaftrykket i de kommunale institutioner med 25 %. Kommunerne arbejder således på forskellige måder med at sikre, at fødevareindkøbet og forbruget trækkes i en mere klimavenligretning - alt afhængig af lokale behov og prioriteringer.

Klimarådet anbefaler, at stat, regioner og kommuner sætter mål om, at de offentlige køkkener serverer klimavenlig mad. Når kommunen laver reduktionsmål for kommunens geografi vejer energi, transport og landbrug højere, men i det arbejde de laver for at reducere klimaftrykket for kommunens egen virksomhed fylder de kommunale måltider også, og det er eksempelvis en målsætning i den fælles kommunale indkøbsstrategi, at kommunerne understøttes i at indarbejde bæredygtige målsætninger i kommunens indkøbspolitik i forhold til indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge/anlæg. Der vil dog stadig være mulighed for at arbejde videre med konkretisering af klimavenlig mad, og vi vil lægge rapporten op på KL’s hjemmeside, sådan at kommunerne kan få inspiration af den og anbefalingen om at følge de sidst revidere danske kostråd.

×

Log ind