07. december 2021

KL konference om kommunale ejendomme

d. 7. februar kan du høre om det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet når vi sender live fra KL's Studie kl. 9-12. Arrangementet er gratis.

Dagen præsenterer status på arbejdet med udvikling af fælleskommunale nøgletal, der kan anvendes til strategiske beslutninger. Det handler om kvadratmeter, udgifter, vedligeholdelsestilstand, indeklima og anvendelsesgrad. 

Sara Røpke, kontorchef i KL's center for klima og erhverv byder velkommen og sætter kommunernes bygninger i perspektiv til klimadagsordenen. 

Bygninger er en af de helt store klimasyndere, så der ligger et stort reduktionspotentiale med en strategisk tilgang til bygninger og boliger. Kommunerne vil gerne være med til at sætte retning for vedligehold og renovering af bygninger som klimastrategi.
Laila Kildesgaard, direktør i KL 

Program for dagen 

Velkommen 

Sara Røpke, kontorchef i KL’s Center for Klima og Erhverv, byder velkommen og åbner dagen med et indblik i KL’s arbejde og fokuspunkter for de kommunale ejendomme. 

Introduktion til Nøgletalssamarbejdet på ejendomsområde 

Michael Ertmann, afdelingsleder i Favrskov Kommune og medlem af styregruppen for det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde giver en kort fortælling om hvorfor Nøgletalssamarbejdet eksisterer. 

Troels Skak-Nørskov, konsulent i Gribskov Kommune fortæller, hvad deltagelse i Nøgletalssamarbejdets aktiviteter bidrager med i det daglige arbejde. 

Status og fremtid for Nøgletalssamarbejdet  

Liva Westergaard, projektleder i KL giver oplæg om hvad Nøgletalssamarbejdet har opnået fra 2019-2021 og det fremtidige fokus for samarbejdet. 

Vedligeholdelsestilstand for de offentlige ejendomme 

Kommunerne har udviklet og vedtaget en model for registrering af vedligeholdelsestilstand. Det har Danske Regioner, Landsbyggefonden og Bygningsstyrelsen også.  

Vi har samlet de offentlige drifts- og bygherrer til en drøftelse af muligheder og udfordringer med information om vedligeholdelsestilstand. Birthe Papsø faciliterer debatten: 

Paneldeltagere:  

  • Pia Jørgensen, ejendomschef i Jammerbugt  
  • Michael Christensen, centerchef Økonomi og Ejendom i Helsingør Kommune 
  • Brian Sole, teamleder I Bygningsstyrelsen
  • Leif Tøiberg, sekretariatschef, Landsbyggefonden  

Analysefund og benchlearning  

Kommunerne har indberettet data for 4 år som præsenteres visuelt i en online interaktiv rapport. Liva Westergaard præsenterer de vigtigste tendenser og analysefund samt muligheder og begrænsninger i værktøjet. 

 

KL’s rolle som talerør og samlingspunkt for kommunerne 

Nøgletalssamarbejdets data er det bedste vidensgrundlag om de kommunale ejendomme på nuværende tidspunkt. Nationale beslutningstagere har også brug for gode beslutningsgrundlag. 

Mette Skovbjerg, teamleder og projektleder for DK2020 i KL åbner op for en drøftelse af, hvordan kommunerne og KL kan bruge Nøgletalssamarbejdet strategisk.

Link til deltagelse

 

×

Log ind