26. august 2021

KL afholder fagkonference om grøn mobilitet

Den 15. september stiller KL med konferencen ”Grøn mobilitet i hele landet” skarpt på kommunernes rolle i den grønne omstilling af transporten og mulighederne for at skabe sammenhængende, grønne og effektive mobilitetsløsninger.

Fire bredt dækkende temaer

Borgere er udfordret af trængsel og støj i byerne og mangel på effektive transportmuligheder på landet. Kommunerne er nogen af de vigtigste aktører for at løse de mobilitetsudfordringer, vi ser på tværs af landet, og konferencens fire temaer dækker nogle af de vigtigste kommunale dagsordener inden for grøn mobilitet. Herunder kan du læse en kort introduktion til konferencens sidste to temaer:

Under temaet, CO2-reduktioner, bæredygtighed og genanvendelse i anlæg, drift og vedligehold af kommunale veje, har vi bl.a. et oplæg fra Jens Ole Madsen, projektleder i Teknik- & Miljøforvaltningen, Aarhus Kommune. Jens Ole Madsen arbejder med Aarhus Kommunes kommende tiltag ift. bæredygtighed og CO2-reduktion på anlægsprojekter. Aarhus Kommunes tilgang til opgaven er foruden brug af pilotprojekter at indbringe private aktører. De private aktører er på banen allerede i idéfasen og skaber sammen med Aarhus Kommune et produktkatalog, der er med til at understøtte kommunens behov. Herigennem finder Aarhus Kommune og de private aktører en fælles vej til et fælles mål.

”Grøn omstilling er et mål for hele verden, og derfor skal vi følges ad om det”, Jens Ole Madsen, projektleder i Teknik- & Miljøforvaltningen i Aarhus Kommune

Under temaet, Cyklisme – et by- og landperspektiv ift. cyklens muligheder og udfordringer som transportmiddel, vil Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, fortælle om forbundets arbejde for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang. Klaus Bondam peger ud fra forskellige rationaler på, at man fra politisk side skal imødegå tendensen til, at danskerne cykler mindre. Blandt andet er cyklismen et godt redskab til at løse klimaudfordringerne. Derfor skal politikerne i stedet for i overvejende grad at sætte penge af til udbygning af infrastruktur for bilister, i stedet sætte flere penge af til cyklister  

”Man prøver at løse fremtidens udfordringer med fortidens løsninger”, Klaus Bondam, Direktør i Cyklistforbundet

Tilmelding

Du finder tilmelding og programoversigt ved at trykke på nedenstående link tilmeldingsfristen er d. 8. september klokken 12:00.

Priser:

Kommunal deltager: 1.100 kr

Ikke-kommunal deltager: 1.600 kr

Kontaktoplysninger:

For praktiske spørgsmål bedes du kontakte
Albert Østerbye, student (ALCP@kl.dk)  

For faglige spørgsmål bedes du kontakte
Julie Leth, specialkonsulent (JLET@kl.dk)

Arrangement

Konference om grøn mobilitet

Kommunernes Netværk for Grøn Mobilitet

Som en del af konferencen lancerer KL ’Kommunernes netværk for grøn mobilitet’. Netværket er målrettet kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for arbejdet med grøn mobilitet i kommunen.

Ved at tilmelde dig kommunernes netværk for grøn mobilitet fratrækkes prisen for konferencen for én tilmelding. Da vi for indeværende år forventer at kunne afholde 2 netværksmøder er prisen kr. 4.600. Tilmelder man sig ligeledes konferencen er prisen da kr. 3.500.

Du kan læse mere og tilmelde dig ved nedenstående link:

Arrangement

Kommunernes netværk om grøn mobilitet

De kommende netværksmøder vil veksle mellem eksterne oplæg, oplæg fra KL og oplæg fra netværkets medlemmer. Dertil kommer workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som relaterer sig til de væsentligste dagsordener inden for arbejdet med grøn mobilitet i kommunerne, fx udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler, samkørsel og dele(el)biler, kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv. Da grøn mobilitet ikke kun handler om den enkelte transportform, vil der med netværket også blive sat fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med øgede kombinationsmuligheder mellem transportformer

KL vil fremover arbejde målrettet med kommunal interessevaretagelse inden for grøn mobilitet. Ønsker du at holde dig orienteret om vores arbejde med grøn mobilitet, kan du holde dig orienteret på vores hjemmeside og/eller tilmelde dig vores nyhedsbrev.