03. august 2021

Webinar om vejledningerne til projektbekendtgørelsen

Energistyrelsen er nu blevet færdig med de to vejledninger til projektbekendtgørelsen ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” og ”Vejledning til projektbekendtgørelsen”.

Energistyrelsen er nu blevet færdig med de to vejledninger til projektbekendtgørelsen,

herunder ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” og  ”Vejledning til projektbekendtgørelsen”, som mange kommunale varmeplanlæggere har været med til at give gode input til. 
De to vejledninger kan tilgås på Energistyrelsens hjemmeside her.

På baggrund heraf vil Energistyrelsen gennemgå de to vejledninger, herunder de vigtigste ændringer, for varmeplanlæggerne på et webinar den 12. august kl. 14.30-16.00.

Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Evida, vil også deltage på mødet. De vil ikke holde oplæg, men besvare spørgsmål hvis I skulle have nogen til dem.

Deltagelse i webinaret er gratis. 

Tilmeldingsfrist: Onsdag 11. august kl. 12.00

 

Teams-link sendes til tilmeldte senest om eftermiddagen dagen før webinaret. 

Arrangement

Møder og netværk Åbent webinar: Gennemgang af vejledninger til projektbekendtgørelsen