08. februar 2021

KL nedsætter arbejdsgruppe med fokus på tværkommunale data om indeklima

Målet for arbejdsgruppen er at operationalisere begrebet ”indeklima”, så der kan skabes sammenlignelige data og viden om indeklima til brug på kommunalt niveau og i nøgletalssamarbejdet

Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet

Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet er faciliteret af KL. Samarbejdet har fokus på at skabe et fælles sprog og vidensgrundlag om de kommunale ejendomme.

Kommunerne har udvalgt hvilken information, der er nødvendig for at skabe meningsfulde analyser, der kan danne grundlag for beslutninger om udvikling og optimering. 

Indeklima som en attribut i den fælleskommunale datamodel

Indeklima er én af flere attributter, som fortæller noget om bygningerne.

”Indeklimaet er vigtigt at tage højde for, når man administrerer bygninger. Det er vigtigt at kvaliteten af lys, lyd og luft er i orden, for det har stor betydning for brugernes trivsel. Det har vi som ejendomsadministratorer stor fokus på, men det er ikke nogen let øvelse, for der er flere forhold som spiller ind; det gælder både ejendommens fysiske elementer, men brugernes adfærd og bevidsthed om indeklima er også vigtigt." René Frahm Jørgensen, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune

Data om indeklima kommer til at indgå i den fælleskommunale datamodel, som er grundlaget for de kommunale nøgletal og udviklingen af viden om de kommunale ejendomme. 

Frederikshavn-, Gribskov-, Herning-, Kolding-, Københavns-, Syddjurs- og Rudersdal Kommune har meldt sig til arbejdsgruppen, og målet er at være klar med materiale inden sommerferien.

”Vi vil forholde os til eksisterende metoder og standarder om indeklima, beskrive deres styrker og svagheder og finde frem til en model, der sikrer sammenligning på tværs. Det har vi gjort for vedligeholdelsestilstand, og det kan vi også om indeklima." Troels Skak-Nørskov, Specialkonsulent, Gribskov Kommune

Forskellige metoder til indsamling af data om indeklima

I dag indsamles der data og viden om indeklima hos mange kommuner, men det bliver gjort på flere forskellige måder.

Der er i dag principielt 3 metoder til at arbejde med indeklima.

Metoderne er:

  1. Det sandsynlige indeklima – data baseret på screening af et lokales fysiske elementer
  2. Det målte indeklima – data baseret på målinger fra sensorer
  3. Det oplevede indeklima – data baseret på brugeroplevelser

Alle tre metoder arbejder med at indeklima har fire parametre

  1. Atmosfærisk (luft)
  2. Termisk (temperatur)
  3. Visuelt (lys)
  4. Akustisk (lyd)

Formålet med samarbejdet er at undgå udviklingen af 98 dybe tallerkener, men i stedet at kommunerne beriger hinanden med den viden og erfaring, der allerede eksisterer. Det er derfor KL faciliterer koordineringen og vidensdelingen mellem kommunerne om dette udviklingsarbejde. 

Arbejdsgruppens opgave

Arbejdsgruppen skal give en anvisning på, hvordan indeklimadata på tværs af bygninger og kommuner kan opstilles i forhold til en skala fra 1 til 5. Anvisningen skal være uafhængigt af metode til indsamling af data.

Begrebet ”Indeklima” skal defineres og operationaliseres så kommuner på tværs af landet har samme forståelse af begrebet, kan indsamle data om indeklima og kan sammenligne indeklimaet for deres bygninger og på tværs af kommuner.

Der skal være valgfrihed for den enkelte kommune til at vælge, hvilken metode der anvendes.

Kort om den fælleskommunale datamodel

Kommunerne har besluttet at fokusere på disse data om de kommunale ejendomme: 

- Antal ejendomme

- Antal kvadratmeter bruttodriftsareal

- Vedligeholdelsesudgifter

- Driftsudgifter

- Elforbrug

- Vandforbrug

- Varmeforbrug

- Indeklima

- Vedligeholdelsestilstand

- Anvendelsesgrad

Yderligere information 

Ønsker man som kommune at blive medlem af samarbejdet, så kan man melde sig ind her: Kommunalt nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet 2021 (kl.dk)

Det koster 19.500 kr. første år kommunen er medlem og 15.000 efterfølgende år. Derved får kommunens medarbejdere mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, temadrøftelser og workshops med fokus på data om de kommunale ejendomme. 

Man er også altid velkommen til at kontakte Liva Westergaard, liwe@kl.dk, for at få en snak om hvad, hvordan og hvorfor samarbejdet eksisterer.