16. april 2021

TM'21 med fokus på samtale og samarbejde

Om præcis 7 måneder er der kommunalvalg. I dag varmede KL op, da formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg Birgit S. Hansen slog den virtuelle dør op til KL’s årlige Teknik og Miljøkonference TM21. Kommunal- og folketingspolitikere, embedsmænd og samarbejdspartnere deltog i konferencen.

600 tilmeldte deltagere kunne dagen igennem høre debatter og inspirationsoplæg om, hvordan og inden for hvilke rammer kommunerne samarbejder med borgere og virksomheder om bæredygtighedsdagsordenen, og nogle af de spørgsmål og dilemmaer, den byder på.

Borger, by og bæredygtighed

Kommunerne har på trods af corona og andre benspænd opretholdt det høje serviceniveau og sikret forsyning og grundlaget for bosætning og udvikling overalt i landet. Kommunerne har længe handlet på klimadagsordenen. Det arbejde er blot blevet intensiveret ved, at mere end to tredjedele af kommunerne indtil nu har kastet sig ind i arbejdet med at lave klimahandleplaner i regi af DK2020-partnerskabet. Handling er sat over skåltaler. Og senere i år inviteres de sidste kommuner med i partnerskabet.

Birgit S. Hansen lagde i sin velkomst til dagen vægt på, at kommunerne længe har været i gang med klimaindsatsen, både når borgerne står i vand til knæene på grund af klimaforandringerne, og når der skal forebygges igennem CO2-reduktion. Hun efterspurgte en tættere dialog og samarbejde med Folketing og regering, så rammerne for den lokale klimaindsats følger med den voksende opgave. Og så forståelsen for dagligdagen i kommunerne øges, før der indgås politiske aftaler om kommunernes opgaver. I samarbejdet med borgere og virksomheder kan kommunerne få meget til at ske, hvis rammer og midler følger med.

Debat og samarbejde

Levende bymidter, affaldshåndtering, vindmøller og natur var nogle af de emner, der blev debatteret i KL-studiet. Dagen blev sluttet af med refleksion om den offentlige dialog og pressens rolle i at rammesætte den, så den ikke kun fokuserer på konflikter, men gør os klogere på, hvordan de fælles klimaløsninger kan håndteres.

Programmet kan du se her TEKNIK & MILJØ '21 (kl.dk)

Hvis du ikke fik tilmeldt dig konferencen, men gerne vil se den efterfølgende, er der mulighed for at købe et link til 500 kr. Send en mail til tm21@kl.dk