02. september 2020

Møde om affald, energi og strategisk planlægning i en fossilfri fremtid

Udfordringer og muligheder, når forbrændingskapaciteten skal begrænses.

Baggrund

Regeringen har sat et politisk mål om, at der skal ske en reduktion i forbrændingskapaciteten på 30 pct. inden 2030. KL har påtaget sig opgaven med at lave en plan for at tilpasse kapaciteten til danske affaldsmængder i 2030.Kapacitetsreduktion er svær nok i sig selv, men samspillet med energi og varme giver endnu flere udfordringer i forhold til forsyningssikkerhed og priser.

Kommunerne er forudsætningen

Kapaciteten kan ikke begrænses uden aktiv medvirken fra kommuner og forsyningsselskaber, herunder ikke mindst de mange kommunalt ejede forsyningsselskaber. Derfor har KL’s bestyrelse den 27. august valgt at sige ja til opgaven med at tilpasse forbrændingskapaciteten frem mod 2030.

En fossilfri fremtid

Kommunerne arbejder strategisk og praktisk mod en fossilfri fremtid. Men der er en lang række udfordringer, som skal kortlægges og undersøges, hvis klima, økonomi og forsyningssikkerhed kan forenes i en løsning. Her er også kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning en del af løsningen.

Møde den 23. september

KL inviterer derfor til møde om den komplekse problemstilling og vil tage både KL, kommunernes, forsyningsselskabernes, forskernes og Energistyrelsens blik på udfordring og muligheder i den nye, bundne opgave med at tilpasse forbrændingskapaciteten. Mødet holdes i DGI-Byen, København men der er også mulighed for at tilmelde sig virtuel deltagelse.

Find program og tilmelding her