28. september 2020

27 initiativer til et mere cirkulært plastikforbrug ved events og arrangementer

KL har hjulpet Miljø- og fødevarestyrelsen med at udarbejde et inspirationskatalog til bedre plasthåndtering for events og arrangementer.

Cirkulær plasthåndtering til arrangementer og events

KL har i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet et inspirationskatalog til kommuner og arrangører, der udspringer af den tidligere regerings plastikhandlingsplan ”Plastik uden spild”.

Forskellige typer plast i en lang værdikæde

Afholdelse af arrangementer og events af forskellige typer genererer mange slags affald. Plastfraktionerne findes i forskellige former – fra mikroplast i fx cigaretskodder til plastfraktioner i engangsbestik, ølkrus, og større plastfraktioner som fx telte og campingudstyr. Plastfraktionerne udgør et ressourcemæssigt og miljømæssigt problem, da affaldet kun i begrænset omfang søges forebygget eller sorteret med henblik på genbrug og genanvendelse, og dermed oftest ender som restaffald til energiudnyttelse, hvor det hverken vil have den maksimale miljømæssige udbytning eller bidrage til et mere bæredygtigt forbrug af plastik. Kommuner og arrangører af arrangementer kan spille en aktiv rolle i at begrænse forbruget og forureningen, men de mange involverede aktører efterspørger et behov for viden, motivation og kommunikation. Kataloget skal bidrage til et bedre samarbejde på tværs af værdikæden, og skabe et bedre grundlag til at løse opgaven i fællesskab.

Initiativer og cases til inspiration

Inspirationskataloget indeholder 27 initiativer og case eksempler, der kan bruges til at udvikle kommunale plastikstrategier og i planlægningen af tiltag. Det indeholder på baggrund af udvalgte cases og spørgeskemaundersøgelser gode råd til hvordan arrangementerne før, under og efter kan sørge for bedre brug af plast. De mange forskellige typer af arrangementer har hver deres mulighedsrum til at mindske forbruget og forurening af plastik, der er afhængig af deres størrelse, lokation og antal deltagere. De konkrete eksempler og initiativer giver inspiration til hvordan arrangementer kan mindske deres plastforbrug ved at skabe bedre sorteringsmuligheder, etablere cirkulære genanvendelsessystemer og ved øget omtanke.

Usikkerheder om det reguleringsmæssige grundlag for forbud mod plast ved events og arrangementer giver anledning til at overveje ny regulering såfremt der skal sættes nye krav for brugen af (engangs)plast under arrangementerne. Kataloget gennemgår det lovmæssige grundlag når kommunerne giver tilladelser og stiller vilkår til afholdelse af arrangementer.

Et fælles ansvar

Arrangementer kan selv bidrage til den grønne omstilling, men det forudsætter viden, oplysning og udvikling. En del af denne viden samles på det Nationale Plastikcenters hjemmeside, så det skal blive lettere for aktørerne at tage et valg på et oplyst grundlag af data, definitioner og fakta. Inspirationskataloget er et nyt udgangspunkt i hvordan arrangementer før, under og efter håndterer deres plastik, så de kan være gode eksempler på en mere bæredygtig plasthåndtering for borgere og andre events.

 For at læse mere om Miljø- og Fødevarestyrelsens projekt tryk her