18. november 2020

Vandselskaberne bremses i klimatilpasning

KL deltog d. 4. november 2020 i en høring om spildevand med fokus på udledning og reducering af overløb. KL mener, at der er behov for en samlet klimatilpasningsplan, en sammenhængende lovgivning og helhedsløsninger.

Høring

Den 4. november 2020 deltog Jacob Bjerregaard sammen med vandselskabernes forening DANVA i en høring i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om spildevand. Høringen handlede om udledning af spildevand, og hvordan det skal reguleres samt hvad man teknisk kan gøre for at mindske overløb.

Men den del kan ikke ses isoleret fra resten af spildevandsselskabernes opgaver. KL’s budskab er klart. Vi har brug for en samlet klimatilpasningsplan, en sammenhængende lovgivning og helhedsløsninger, der både tilgodeser natur, CO2 reduktion, klimatilpasning og landdistriktsudvikling.

KL peger på mangler i lovforslag

Samtidig behandles lovforslaget om spildevandselskabernes klimatilpasning med tilhørende bekendtgørelser.

KL er tilfredse med store dele af lovforslaget, men der er også mangler. Med den nye lov om selskabernes deltagelse i klimatilpasningsprojekter, er der lagt op til et øget aktivitetsniveau. Men er det sandsynligt?

Den økonomiske basis for projekterne skabes gennem den indkomst, selskaberne har fra vandtaksterne. Øgede anlægsaktiviteter vil derfor give højere takster. Samtidig er der gennem den økonomiske regulering et krav til selskaberne om at effektivisere deres aktiviteter hvert år.

Økonomi og klimatilpasning skal gå hånd i hånd  

Vandselskabernes organisation DANVA har i høringssvar peget på, at den nuværende økonomiske regulering gør det økonomisk vanskeligt tæt på umuligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter. De peger på et centralt problem: Forbud mod at regulere taksterne betyder, at en investering på 100 mio. kr. kun kan lægges på taksterne md 80 mio. kr. Resten skal hentes på den daglige drift.

KL bakker DANVA op i deres holdning til takster og effektivisering. Hvis man vil fremme klimatilpasningen, skal udgifterne betales fuldt ud, og kravene om effektivisering skal gælde den drift, hvor der er et potentiale for effektivisering.

Læs mere

Du kan se eller gense høringen her

Du kan se KL’s høringssvar her