11. november 2020

Virtuel Temadag: Nøgletal på det kommunale ejendomsområde d. 10. dec. 2020

Hør hvordan og hvorfor KL i samarbejde med 38 kommuner udvikler fælles begrebs- og datamodeller samt spændende drøftelser om arbejdet med data og nøgletal fra kommunale ejendomschefer, når vi sender live fra KL’s nye TV-studie kl. 08.30-12.00 d. 10. december 2020 Tilmelding påkrævet, hvis du vil deltage

Tilmeld dig på denne side

KL faciliterer og koordinerer et fælleskommunalt nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet. Det er et udviklingsprojekt under den fælleskommunale digitale handlingsplan, og det startede op i 2017. Det er et stort og komplekst projekt med mange interessenter og perspektiver.

Formålet er at styrke den kommunale ejendomsadministrations muligheder for at lave faktabaserede politiske beslutningsoplæg.

Målet er at skabe fælles begreber, der danner udgangspunkt for ensartede data, så kommunerne kan blive klogere på egen praksis gennem sammenligning på udvalgte nøgletal.

Projektet forløber i en samskabende proces, og vidensdeling og erfaringsudveksling på håndtering af konkrete udfordringer er også et stort fokus i samarbejdet.  

Målgruppen for temadagen er primært kommunale ejendoms-, teknik og miljø- samt økonomichefer, men alle er velkomne - der er intet deltagergebyr. 

Programmet er på nuværende tidspunkt nedenstående. Det opdaterede program vil fremgå af tilmeldingssiden.

Program

Velkommen

v/Kristoffer Slottved, KL

Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde: Hvad og hvorfor

Projektleder og styregruppe fortæller hvad projektet handler om, og hvorfor det eksisterer

PAUSE 15 min

Nøgletal i strategisk og politisk øjemed: Interview og paneldebat

Flere ejendomschefer på tværs af landet deltager med deres beretning og perspektiver

PAUSE 10 min

Tendenser for kommunale ejendomme: Gennemsnit og tidsudvikling

Præsentation af data på tværs af kommunerne

Præsentation af planen for 2021 samt afrunding

v/ Kristoffer Slottved, KL